23
Jul

VIII

 Polska flaga Union Jackflaga rosjiTranslatorGenealogia Wiercińskich z przydomkiem Zybmunt h. Ślepowron.otwarta księga


Wierciński W. Rawicz. - Wolynien 1790 (Zł. Ks. 6).
Wierciński W. Ślepowron. - Podlachien 1598, Wolynien, Lithauen. Fiihrten um 1825 in Polen als Wiercieński den Adelsbeweis (Nsk. Ad. M. Pol. Krosn.).
źródło:
Emilian v. Żernicki Szeliga - Herbarz wydany w języku niemieckim Der polnische Adel und die demselben hinzugetretenenandersländischen Adelsfamilien : General-Verzeichniss. Bd. 2 Hamburg. 1900


Wiercieński h. Ślepowron vel Wierciński z Wiercień w podlask. 1674 ( Con. ) w bielsk. 1764 ( Con.)
Wierciński p. Snopek w podlask. 1598 ( Nies.) w orszańsk. 1764 (Con.)
źródło: 
Jerzy Seweryn Hr. Dunin Borkowski Spis nazwisk szlachty polskiej wydany we Lwowie w 1887 Dział Rodziny Szlacheckie Polskie.
 1. Wierciński zwany Buzak h. Ślepowron, Zygmunt, s. Mikołaja, wnuk Grzegorza, ur. ok. 1555, zm. ok.1630, żona Anna Kącka h. Brochwicz.
1554 - Zygmunt wraz z braćmi nabywają działy w Wiercieniu Wielkim.
1580- Ślachetny Zygmunt niegdy Mikołajów, dał z cześnikami swemi z Wielkiego Wierczenia, z włók ziemskich 10, po gr. 15.
1589 - zakupił dział w Wiercieniu od Łukasza Wiercińskiego, syna Wojciecha.
Zygmunt, najmłodszy z synów Mikołaja z Anną Kącką miał syna Stanisława.

źródła: 

Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.
Korespondencja prywatna.

Aleksander Jabłonowski, Źródła dziejowe, Polska XVI wieku pod względem geograficzno statystycznym tom VI część I Podlasie, ''Regestr poboru Króla jegomości na obronę Rzeczypospolitej wedle uchwały sejmu warszawskiego w 1580 r uczyniony przez Jana Grota sędziego drohickiego'' s. 51, Geberthner i Wolf, Warszawa 1908.
Wyszomirscy h. Rawicz. Akta prawno-majątkowe. Sprawy z Błońskimi i Wiercińskimi o Błonie i Wyszomierze (łomżyńskie), 29/678/0/2/434, NAC.


Dzieci osoby nr. 1,  Zygmunta Wiercińskiego zwanego Buzak h. Ślepowron i Anny Kąckiej h. Brochwicz.

2. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Stanisław, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1585, zm. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok.1650, żona Marianna Tchórznicka h. Jelita.
Stanisław syn Zygmunta z Marianną Tchórznicką, syn Jan [ u W. Wielądki brakuje Ludwika, który nie pozostawił po sobie linii męskiej i Macieja po którym ss. Maciej i Krzysztof zmarli nie pozostawiając potomstwa.]
1648 - Stanislaus olim Sigmundi Wiercinski.

źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.
 Inhibitio Wiercienie Magna, Wyszomirscy h. Rawicz. Akta prawno-majątkowe. Sprawy z Błońskimi i Wiercińskimi o Błonie i Wyszomierze (łomżyńskie). 29/678/0/2/434, Zbiór Zygmunta Glogera 2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny NAC.

3. Wiercińska zwana Zygmunt h. Ślepowron, N, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok.1585, mąż Wojciech Zdziechowski h. Rawicz, ur. ok. 1580 r., syn Kaliksta, brat Szymona.
źródła:
Inhibitio Wiercienie Magna, Wyszomirscy h. Rawicz. Akta prawno-majątkowe. Sprawy z Błońskimi i Wiercińskimi o Błonie i Wyszomierze (łomżyńskie). 29/678/0/2/434, Zbiór Zygmunta Glogera 2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny NAC.

4. Wiercińska zwana Zygmunt h. Ślepowron, Anna, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1585, zm. ok. 1660, mąż Andrzej Kryński h. Rawicz.
1648 - Andreas Krynski olim Leonardi suo et Nobilis Anna Wiercinska contis.
źródła:
Inhibitio Wiercienie Magna, Wyszomirscy h. Rawicz. Akta prawno-majątkowe. Sprawy z Błońskimi i Wiercińskimi o Błonie i Wyszomierze (łomżyńskie). 29/678/0/2/434, Zbiór Zygmunta Glogera 2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny NAC.

Wiercień Magna

Wiercienie: Duży i Mały z 1648  [link].
źródło: Wyszomirscy h. Rawicz, Akta prawno - majątkowe NAC .

 

 
Dzieci osoby nr. 2, Stanisława Wiercińskiego zwanego Zygmunt h. Ślepowron i Marianny Tchórznickiej h. Jelita.

5. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Jan, ur. ok. 1620, zm. ok. 1700, żona Eufrozyna Zawadzka h. Ślepowron, ur. ok. 1620, zm. przed 1676.
1673 - Wierciński Jan, współwłaściciel Wiercienia Wielkiego ma 3 poddanych, płaci podatku 6 zł.
1676 - na włóce P. Jan Wierciński od siebie, dziewki i komorników dwu płaci 10 złotych podatku.
1697 - Jan s. Stanisława. 
Jan z Eufrozyną Zawadzką pozostawił synów trzech: Jakuba, Walentego i Stanisława. 

podpis Jana

Jan s. Stanisława, księga ziemska drohicka [sumariusz], źródło NAC


Jan s. Stanisława


1697 - Jan s. Stanisława księga ziemska drohicka [sumariusz] NAC [link]


źródła:

Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.
Anna Laszuk, Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku - załącznik nr 7 - Posesjonaci w województwie podlaskim w 1673 roku. Białostockie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa 1998.
Spis podatkowy 1676 pogłówne Wiercień Duży.
Księga ziemska drohicka sumariusz, 1697.

6. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Ludwik, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice, ok. 1620, zm. ok. 1700, żona N. N.
1673 - Wierciński Ludwik, współwłaściciel Wiercienia Wielkiego, ma poddanych 2, płaci podatku 8,15 zł.
1676 - Na włóce P. Ludwik Wierciński z żoną, dziewką i ogrodników dwu płaci 11 złotych podatku.
1696  - Szl. Jan syn Stanisława Wierciński i Szl. Ludwik, bracia rodzeni potwierdzają że Szl. Franciszek s. Stanisława, Bartłomiej s. Piotra, Krzysztof s. Macieja, Marcin s. Józefa Wiercińscy, dziedzice i posesorzy na wsi Wiercień Mały oraz Jan s. Stefana wzajemnie się kwitują.
źródła:
Anna Laszuk, Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku - załącznik nr 7 - Posesjonaci w województwie podlaskim w 1673 roku. Białostockie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo Instytutu Historii PAN Warszawa 19981676 Spis podatkowy, pogłówne Wiercień Duży1696 Księga ziemska drohicka [sumariusz]

7. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Maciej, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1620, zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1650, żona N. N.

Dzieci osoby nr. 5, Jana Wiercińskiego zwanego Zygmunt h. Ślepowron i Eufrozyny Zawadzkiej h. Ślepowron.

8. Wierciński zwany Zygmunt v. Sobieszek h. Ślepowron, Stanisław, ur. ok. 1640, zm. ok. 1700, żona Marianna Zalewska zwana Sobiesiak h. Lubicz.
Wiercińscy po Stanisławie przyjęli przydomek Zalewskich, Sobieszek lub Sobiesiak.
źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.

9. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Walenty, ur. ok. 1640, zm. ok. 1710, żona N. N.
Walenty miał syna Jakuba.
źródła: Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.

10. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Jakub, ur. ok. 1640, zm. ok. 1700, żona N. N.
Jakub Wierciński syn Jana pozostawił syna Franciszka.
źródła: Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.

Córka osoby nr. 6, Ludwika Wiercińskiego zwanego Zygmunt h. Ślepowron i N. N.

11. Wiercińska zwana Zygmunt h. Ślepowron, Marianna, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1640, zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice po 1713, mąż Jan Hornowski h. Hornowski [Korczak odmienny], dziedzic działu w Wiercieniu Małym [Zabłotnym], zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice przed 1713.
1673 - Hornowski Jan, współwłaściciel Wiercienia Małego - Zabłocia, ma poddanych 6, płaci podatku 14 zł.
1676 - ze Dworu Pana Hornowskiego od czeladzi dwojga i poddanych sześciu, 16 złotych podatku.
1685 - Jan Hornowski ceduje 150 złotych z dóbr w Wiercieniu Małym na szpital w Siemiatyczach. Ze strony kościóła akt podpisał prepozyt siemiatycki ks. Bartłomiej Wyszomirski.
1713 - Marianna Hornowska c. Ludwika Wiercińskiego contra Mioduszewska.
źródła:
Trybunał Koronny Lublin, dok. podlaskie, Ekstrakty z lat 1713-1789, NAC.  [link - Marianna Hornowska]
Wyobrażenia graficzne herbu Ślepowron

Druga połowa XVII i XVIII w. dla Podlasia to okres zagrożeń na niebywałą skalę. 

''Ciekawe czasy'' nastały już w 1648 roku. Wojewoda witebski Jan Antoni Chrapowicki herbu Gozdawa pisał ''trwoga od kosa tatarskiego, który ciągną spod Bielska za Bug''  
W 1655 zbliżała się armia szwedzka pod dowództwem Magnusa de la Gardie  i sprzymierzone z nią wojsko Janusza Radziwiłła. W styczniu 1660 roku Podlasie zostało spustoszone przez wojska rosyjskie. Iwan Chowański 25 grudnia spalił Zabłudów, a 28 grudnia pod Krynkami rozbił pułk Jana Ogińskiego. 
W ten klimat doskonale wpisuje się fragment książki Zygmunta Kosztyły.

Tak, tak, żołnierz jest po to, bywalczyć, ale za słuszną sprawę swojej Ojczyzny, a nie za prywatę! - huknął potężnie Stanisław Wierciński z Wiercienia nad Bugiem, szlachcic zagrodowy, ale z zacnym herbem i bywały w wielu bitwach. Cieszył się wśród husarskiej braci dużym mirem. -Prawdę mówi! Prawdę mówi! - rozległy się głosy - Hetman Wincenty Gosiewski  1620-1662. 

Pod datą 10 czerwca 1660 roku, wojewoda witebski Jan Antoni Chrapowicki w Dyariuszu zanotował Pan podkanclerzy o zachodzie słońca odjechał na pogrzeb [ Jana Kazimierza ] Chodkiewicza, kasztelana wileńskiego, do BrzostowicJam też wyjechał prędko po nim i nocowałem u pani Wiercińskiej w Wiercieniu, mila od Siemiatycz dobra. Dzień wszytek plugawy, zimny, dżdżysty.

W przypisach można znaleźć informację.

Wiercińskaszlachcianka z Wiercenia spod Siemiatycz — 306. Niestety Chrapowicki imienia nie podał.
Ilustracja

Jan Antoni Chrapowicki, źródło Wikipedia.

Dzieci osoby nr. 7, Macieja Wiercińskiego zwanego Zygmunt h. Ślepowron i N. N.

12. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Krzysztof, dziedzic działu w Wiercieniu Małym [Zabłotnym], ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1640, zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1700, żona N. N.
1673 - Krzysztof Wierciński płaci od 5 poddanych 10,15 zł podatku.
1676 - Szlachetny Krzysztof Wierciński z żoną płaci podatku 5 zł.
źródła:
Anna Laszuk, Zaścianki i królewszczyzny, struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, załącznik nr.7, posesjonaci w woj. podlaskim w 1673 r. s. 92, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa 1998.
1676 - Pogłówne, Wiercień Zabłocie.

13. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Maciej, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1648, zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1700, żona Agnieszka N.

Dzieci osoby nr. 8, Stanisława Wiercińskiego zwanego Zygmunt v. Sobiesiak [Sobieszek] h. Ślepowron i Marianny Zalewskiej zwanej Sobiesiak h. Lubicz.

14. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Krzysztof, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1656, zm. ok. 1730, żona Marianna Bujno h. Ślepowron, ur. ok. 1680, zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1730.

15. Wierciński zwany Zygmunt v. Sobieszek h. Ślepowron, Jan, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1660, zm. ok. 1720, ślub 1, Agata Wiercińska, ur. ok. 1660, zm. ok. 1685, ślub 2., Rozalia Orzepowska h. Pobóg.
źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.

16. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Baltazar, ur. ok. 1665, zm. Siemiatycze, 12.08.1729, ślub 1,  Czyżew ok. 1683 Katarzyna Biały h. Trzaska, ur. Białe - Papieże, par. Czyżew ok. 1670, zm. Białe - Papieże, par. Czyżew przed 1724, ślub 2 Ewa Krasowska h. Ślepowron, ur. ok. 1700, zm. 01.1724, ślub 3, Siemiatycze, ks. Piotr Bodyni 12.01.1725, Małgorzata 'Prokuracka' Kłopotowska zwana Prokurat h. Pomian.
1725 - ślub, On wdowiec z Wiercienia w parafii Dziadkowice, Ona, panna z Orzepów. Świadkami byli, Szlachetni Franciszek Wygonowski z Krasowic i Maciej Wierciński z Wiercienia.
1729 - Baltazar Wierciński z Wiercienia Małego w par. Dziadkowice zmarł w szpitalu w Siemiatyczach.
źródła:
Akt Małżeństwa, Czyżew, Siemiatycze
Akt zgonu, Siemiatycze 1729.

Syn osoby nr. 9, Walentego Wiercińskiego zwanego Zygmunt h. Ślepowron i N. N. 

17. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Jakub, ur. ok. 1660, zm. ok. 1720.

Syn osoby nr. 10,  Jakuba Wiercińskiego zwanego Zygmunt h. Ślepowron i N. N.

18. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Franciszek, ur. ok. 1670, ur. ok. 1720, żona N. N.
Franciszek, syn Jakuba.
źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.

Syn osoby nr. 13, Macieja Wiercińskiego zwanego Zygmunt h. Ślepowron i  Agnieszki N.

19. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Lucjan, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice, chrzest Siemiatycze, 15.10.1690, zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1690. Rodzicami chrzestnymi Lucjana byli szl. Andrzej Michałowski z Marianną Wiercińską.

Dzieci osoby nr. 14, Krzysztofa Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Marianny Bujno h. Ślepowron.

20. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Tomasz, ur. Wiercień Duży 27.12.1703.
źródła:
metryka ur. Siemiatycze

21. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Eufrozyna, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1705, zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok.1765, mąż Stanisław Lubowicki h. Korab, ur. ok. 1700, zm. ok. 1780.

Dzieci osoby nr. 15,  Jana Wiercińskiego zwanego Zygmunt v. Sobieszek h. Ślepowron i Agaty Wiercińskiej. 

22. Wierciński zwany Zygmunt v. Sobieszek h. Ślepowron, Wojciech, ur. ok. 1684, żona N. Morze h. Mora.

23. Wierciński zwany Zygmunt v. Sobieszek h. Ślepowron, Sebastian, ur. ok. 1684, zm. ok. 1750, żona Anna Wiercińska, ur. ok. 1690.

Dzieci osoby nr. 15,  Jana Wiercińskiego zwanego Zygmunt v. Sobieszek h. Ślepowron i Rozalii Orzepowskiej h. Pobóg.

24. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Marianna, ur. Wiercień Duży 08.06.1705, ~ Siemiatycze, chrzestni: Jan Wierciński z Marianną z Zalewskich Wiercińską.

25. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Klemens, dziedzic działu w Orzepach, par. Siemiatycze, ur. Wiercień Duży 11.11.1711, ~ Siemiatycze, chrzestni: Michał Rzewuski z Petronellą Orzepowską, zm. Orzepy, parafia Siemiatycze ok . 1790, żona Felicjanna Kosińska h. Rawicz.
1764 - elektor Stanisława Augusta Poniatowskiego.

26. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Maciej, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 21.10. 1715, ~ Siemiatycze, chrzestni: Jakub Wierciński z Teresą Łopuską, zm. Puck 29.01.1754, żona Kunegunda Dulska h. PrzeginiaProtoplasta pomorskiej linii Wiercińskich.

27. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Piotr, ur. Wiercień Duży 1717, ~ Siemiatycze, ks. Franciszek Górnicki, proboszcz z Dziadkowic, chrzestny: Jan Fedorowicz, zm. ok. 1750, żona Anna Boguszewska h. Ostoja.
źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.

Syn osoby nr. 16, Baltazara Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Katarzyny Biały h. Trzaska.

28. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Franciszek, ur. Białe - Papieże, par. Czyżew 1684, żona Anastazja N.

Syn osoby nr. 16, Baltazara Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Ewy Krasowskiej h. Ślepowron.

9. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Michał Jakub, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 25.01.1724, ~ Siemiatycze, chrzestni: Józef Jankowski, organista i Marianna Wierczyńska [Wiercińska], zm. Orzepy, parafia Siemiatycze w 1725 r.
źródła:
Metryka chrztu Siemiatycze -1724.
Akt zgonu, Siemiatycze, 1735.

Dzieci osoby nr. 18, Franciszka Wiercińskiego zwanego Zygmunt h. Ślepowron i N. N.

30. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Jan, ur. ok. 1710, zm. ok. 1770, żona Anna Kociołkowska h. Korab.
źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.

31. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Stanisław, ur. ok.1730, zm. ok. 1790, żona N. N.

źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.

Syn osoby nr. 21, Eufrozyny Wiercińskiej zwanej Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Stanisława Lubowickiego h. Ślepowron.

32. Lubowicki h. Ślepowron, Józef, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice 1725, ~ Siemiatycze, chrzestni: Łukasz Wierciński i Agnieszka Kłopotowska, zm. ok. 1800.
źródła:
1725 - Siemiatycze, metryka ur.

Dzieci osoby nr. 23,  Sebastiana Wiercińskiego zwanego Zygmunt v. Sobieszek h. Ślepowron i Anny Wiercińskiej.

33. Wierciński zwany Zygmunt v. Sobieszek h. Ślepowron, Ludwik, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 24.08. 1704, ~ Siemiatycze, chrzestni: Grzegorz Błaszkowski i Eufrozyna Malinowska.

34. Wierciński zwany Zygmunt v. Sobieszek h. Ślepowron, Franciszek, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 09.03.1710, ~ Siemiatycze, ks. Jan Zdanowski, chrzestni: Marcin Zalewski i Marianna Wiercińska.

35. Wierciński zwany Zygmunt v. Sobieszek h. Ślepowron, Adam Tadeusz, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 28.10.1717, ~ Siemiatycze, ks. Józef Łącki, chrzestni: Andrzej Wierciński z Teresą Wiercińską.

Dzieci osoby nr. 25, Klemensa Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Felicjanny Kosińskiej h. Rawicz.

36. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Andrzej, ur. Orzepy, parafia Siemiatycze 1750, zm. Orzepy, parafia Siemiatycze 19.09.1810, [] Siemiatycze, żona Franciszka Hryniewiecka, ur. 1763, zm. Orzepy, parafia Siemiatycze 22.06.1813.

37. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Marcin, ur. ok. 1750, zm. Orzepy, parafia Siemiatycze 22.04.1819.

38. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Antoni, dziedzic części Orzepów, parafia Siemiatycze, ur. 1761, zm. Orzepy, parafia Siemiatycze 20.08.1829, [] Siemiatycze, ks. Maciej Kolenda, ślub 1. Ewa Krassowska h. Ślepowron, ślub 2. Benedykta Porzezińska h. Rawicz.

Syn osoby nr. 26, Macieja Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Kunegundy Dulskiej h. Przeginia.


39. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Adam, ur. ok. 1732, zm. ok. 1800, żona Marianna Sosnowska h. Godzięba

Syn osoby nr. 27, Piotra Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Anny Boguszewskiej h. Ostoja.

40. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Maciej, ur. ok. 1735, zm. ok. 1800, żona Petronella Orzepowska h. Pobóg.

źródła:

Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.

Dzieci osoby nr. 28, Franciszka Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Anastazji N.

41. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Karolina, ur. ok. 1730, Białe - Papieże, mąż, 1753 Walenty Kraszewski h. ?

42. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Wojciech, ur. Białe - Papieże, par. Czyżew 1731, zm. Białe - Papieże, par. Czyżew 1784, żona Krystyna Sienicka h. Suchekomnaty ?, ur. Sienica Szymanki ok. 1740.

43. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Leon, ur. Białe - Misztale, par. Czyżew 1734.

Dzieci osoby nr. 30, Jana Wiercińskiego zwanego Zygmunt h. Ślepowron i Anny Kociołkowskiej h. Korab.

44. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Szymon, ur. Wiercień Duży 24.10. 1730, ~ Siemiatycze 26.10. 1730, chrzestni: Łukasz Wiercieński z Anną Wiercieńską, żoną Piotra, zm. ok. 1750.

45. Wierciński zwany Zygmunt, Walenty, ur.  1732, zm. Wiercień Wielki 20.05.1812, żona Ludwika Tołwińska h. Ogończyk, ur. Tołwin ok. 1750, zm. Wiercień Wielki 07.03.1819.

46. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Wojciech Grzegorz, burgrabia grodzki drohicki, dziedzic Wałek i działu w Wiercieniu Dużym, par. Dziadkowice, ur. 1749, zm. ok. 1833. Używał imienia Wojciech, żona Anna Jeziorkowska h. Rawicz, chorążanka różańska, ur. 1769, zm. Wiercień Duży, 29.03.1826. 
1778 - G.D. Georgium Adalbertum Wiercinski et G.D. Anna Jeziorkowska, Vexiliferem Rożanensem, ślubu udzielił Jan Chryzostom Kaczkowski, archidiakon i oficjał brzeski [25 czerwca 1781 papież Pius VI prekonizował go biskupem pomocniczym łuckim i biskupem in partibus infidelium chariopolitańskim] w asyście magistra filozofii ks. Stefana Niewiarowskiego, franciszkanina z konwentu drohickiego, ks. Jana Stankiewicza, proboszcza drohickiego oraz ks. Jakuba Jabłonowskiego, wikarego parafii drohickiej. Świadkami tego wydarzenia byli: G.D. Justyn Zalewski, wojski zaskrzeński, G.D Krzysztof Kosiński, viceregent ziemski drohicki, G.D. Piotr Wierciński, brat pana młodego oraz G.D. Franciszek Rożniatowski.
26.11.1780, Drohiczyn - Wojciech był jednym ze świadków ślubu subdelegata ziemskiego drohickiego Tomasza Kosieradzkiego z Marianną Jeziorkowską z Narojek.
1788 .08.10 - Drohiczyn, Miłkowice Maćki, ks. Gaudenty Żera z konwentu św. Franciszka w Drohiczynie ochrzcił  Klarę Zuzannę Kosieradzką  c. Tomasza i Marianny z Jeziorkowskich, dziecko do chrztu trzymali szlachetni Stanisław Kłopotowski i Anna de Jeziorkowskie Wiercińska. W kilka lat później w roku 1797  o. Karol Antoni Żera, imię zakonne Gaudenty, napisał w Drohiczynie zbiór anegdot Vorago rerum, czyli Torba Śmiechu, Groch z kapustą, A każdy pies z innej wsi.Karol Antoni Żera, Vorago rerum, czyli Torba Śmiechu, Groch z kapustą, A każdy pies z innej wsi. źródło NAC [link]

01.08.1782, Drohiczyn - ślub G.D. Michała Wyrzykowskiego i Franciszki Jeziorkowskiej z Narojek, Świadkami byli: G.D. Józef Wyrzykowski, G.D. Józef Wolski, gubernator siemiatycki, G.D. Wojciech Wierciński, burgrabia drohicki oraz G.D. Tomasz Kosieradzki, subdelegat drohicki.
1825 - W.J.P. Woyciech Wierciński z żoną Anną, córka J.P. Antonina Cichińska i jej dzieci Benedykt, Felicjanna, Pelagia oraz Sabina.
1826 - pogrzeb - Nobilem Annam Wiercienska, conjugem Nobilis Adalberti Wiercienski.


Wiercień Wielki 1827 rok, Regulament serwisowy, pierwsza strona spisu,  źródło: Archiwum Drohiczyn

źródła:

Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.
Spis parafialny, Wiercień Wielki z 1825 roku. Archiwum Drohiczyn.

Dzieci osoby nr. 31, Stanisława Wiercińskiego zwanego Zygmunt h. Ślepowron i N. N.

47. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Piotr, ur. ok. 1780, zm. ok. 1810, żona N.N.
źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.

48. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Andrzej, ur. 1781, zm. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 31.12.1811.
1811 - zmarł szlachcic Andrzej Wierciński lat 30, syn niegdy Stanisława Wiercińskiego, zwany Zygmunt.
źródła:
1811 Dziadkowice, akt zgonu.

49. Wiercińska zwana Zygmunt h. Ślepowron, Teresa, ur. ok. 1782, zm. ok. 1840, ślub 1. ok. 1792 Jan Malinowski h. Ślepowron, zm. ok. 1817, ślub 2. Dziadkowice, ks. Józef Krzyżanowski 10.11.1819 Mateusz Rybałtowski h. Ślepowron, ur. Rybałty, parafia Ostrożany ok. 1780
1819 - Malinowo, Teresa Malinowska, wdowa po Janie Malinowskim, córka Stanisława Wiercińskiego zwanego Zygmunt z Wiercienia Wielkiego.

Syn osoby nr. 32,  Józefa Lubowickiego h. Korab i N. N.

50. Lubowicki h. Korab, Antoni, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice 1767, zm. ok. 1820, żona Katarzyna Malinowska h. Ślepowron, ur. 1757, zm. po 1827 r.
1827 - Antoni Lubowicki lat 60, Andrzej syn Antoniego lat 23
źródła:
1827 - regulament serwisowy par. Dziadkowice AD Drohiczyn.

Dzieci osoby nr. 36, Andrzeja Wiercińskego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Franciszki Hryniewieckiej.

51. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Jan, ekonom folwarku w Sernikach, powiat Lubartów, ur. Orzepy, parafia Siemiatycze 1782, żona, Serniki, ks. Franciszek Tomaszkiewicz 02.01.1823 Józefa Baran, ur. Wola Syrnicka, powiat Lubartów 1790.

52. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Mikołaj, ur. Orzepy, parafia Siemiatycze 1797, ślub 1. Anna Wiercińska zwana Buzak h. Ślepowron, ur. Wiercień Duży 1779, zm. Wiercień Duży 08.12.1836, wdowa po Tomaszu Lachowskim, ślub 2., Dziadkowice 14.11.1837 Marianna Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz.

53. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Klemens, ur. Orzepy, parafia Siemiatycze, ślub Dziadkowice, ks. Leon Kryński 10.1818, Rozalia Niewiarowska h. Ślepowron, ur. Wiercień Mały ok. 1800, świadkowie ślubu: Augustyn Wierciński, Piotr Lachowski, Leon Malinowski, Józef Porzeński.
54. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Marianna, ur. Grzyby Orzepy, ślub, Siemiatycze 23.02.1821, Paweł Kłopotowski h. Ślepowron, świadkowie: Ignacy Wierciński, Jan Lubowicki.

Dzieci osoby nr. 38,  Antoniego Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Ewy Krassowskiej h. Ślepowron, 

55. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Ignacy, ur. ok. 1780, ślub Dziadkowice, ks. Antoni Okólski 18.11.1824 Magdalena Niewiarowska h. Ślepowron, ur. Wiercień Mały 1804, świadkowie ślubu: Piotr Lachowski, Hiacynt Niewiarowski, Wincenty Niewiarowski.

56. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Wiktoria, ur. Orzepy, parafia Siemiatycze ok.1780, mąż Maciej Krassowski h. Ślepowron, ur. Krasewicze Czerepy, parafia Siemiatycze ok. 1780.

Dzieci osoby nr. 38,  Antoniego Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Benedykty Porzezińskiej h. Rawicz.


57. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Wincenty, ur. Orzepy, 1783, ślub Siemiatycze 16.05.1837 Rozalia Kosińska h. Rawicz, ur. Kłopoty Bujny 1818 r.

58. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Franciszka, ur. ok. 1785, ślub Siemiatycze 13.06.1811 Franciszek Porzeziński h. Rawicz.
59. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Julianna, ur. ok.1790, ślub Siemiatycze, ks Piotr Kalinowski 05.02.1811 Andrzej Morze h. Mora,
ur. Morze, parafia Ostrożany ok. 1790.

60. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Augustyn, ur. Orzepy, parafia Siemiatycze 20.08.1814, ~ Siemiatycze, chrzestni: Józef Porzeziński z Franciszką Osmólską, zm. Orzepy, parafia Siemiatycze 06.08.1815.

61. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Anna, ur. Orzepy, parafia Siemiatycze 04.10.1825, ~ Siemiatycze, ks. Jan Izbicki, chrzestni: Mateusz Krassowski z Rozalią Wiercińską, asystowali Walenty Osmólski z Wiktorią Krassowską.

62. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Feliks.
63. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Marianna

Dzieci osoby nr. 39,  Adama Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Marianny Sosnowskiej h. Godzięba. 


64.  Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Adam, ur. ok. 1751, zm. ok. 1772, ślub N. N.

65. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Józef, Kanonik katedralny włocławski, dziedzic Błędowa k. Grójca, ur. ok. 1760, zm.  Błędów, par. Błedów, pow. Grójec ok. 1815, [] Błędów, par. św. Prokopa Opata.
1812 - zakupił dobra Błędów na publicznej licytacji. Wcześniej Błędów był częścią majątku Józefa Walickiego h. Łada i jego żony Klementyny z Kozietulskich h. Abdank, młodszej siostry Jana Kozietulskiego, starostów mszczonowskich.
Józef był spowiednikiem i przyjacielem Domu Kozietulskich. W literaturze często mylony z bratem Janem Maciejem. 

Ilustracja

Jan Leon Hipolit Kozietulski, źródło Wikipedia.Klementyna z Kozietulskich Walicka, źródło Wikipedia


źródła:

Aleksandra Bernatowicz, Dobrzyca-Błędów-Mała Wieś. Dekoracje'' Jego Mości Pana Malarza'' Roberta Stankiewicza s. 61, Biuletyn Historii Sztuki, Instytut Sztuki PAN, 2004.


66. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Marianna Elżbieta, ur. 1760, zm. Błędów, par. Błedów, pow. Grójec 02.10.1830, ślub Ignacy Zagórski h. Ostoja, oficer wojsk pruskich, ur. 1760, zm. Błędów k. Grójca 14.03.1829. Fundator nowego kościoła w Błędowie.
1815 - odziedziczyła Błędów po swoim bracie Józefie ks. kanoniku.
1829 - zmarł Wielmożny Ignacy Zagórski, fundator kościoła Błędowskiego nowego, po spaleniu się starego w roku 1817 lat 76 liczący, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Maryą Elżbietę z Wierczyńskich. 
1830- umarła Wielmożna Maryanna Elżbieta z Wierczyńskich Zagórska, wdowa w Błędowie zamieszkała lat 70 licząca.
źródła:
Akt zgonu nr 66, Błędów 02 października 1830 r. 
Akt zgonu, Błędów 14. 03. 1829.67. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Jan Maciej, ks. kanonik włocławski, doktor obojga praw, sekretarz biskupa Józefa Rybińskiego, ur. Gdańsk, par. św. Mikołaja 1769, zm. Warszawa 1819.
1777 - 1785 - uczeń Kolegium Jezuickiego w Starych Szkotach [dz. cz. Gdańska położona w dzielnicy Chełm]. W tym samym gimnazjum w latach 1755 – 63 uczył się Józef Rufin Wybicki herbu Rogala, przyszły autor Mazurka Dąbrowskiego.
13.11.1790 - 30.04.1794, studiował w Rzymie w Kolegium Niemieckim [Collegium Germanicum]. Studia ukończył doktoratami z teologii i obojga praw.
1797 - proboszcz w Pucku.
1798 - proboszcz w Lubieniu i Bzowie k. Pucka.
1797/98 - regent Jan Wierciński, kanonik kruszwicki [włocławski].
1799 - kanonik włocławski i proboszcz w Wieńcu. Znał doskonale język niemiecki i gdy został kanonikiem włocławskim oddał znaczne usługi kapitule przy prowadzeniu korespondencji z rządem pruskim. Był w szczególnych łaskach u biskupa Rybińskiego; on go wysłał do Rzymu, potem mianował go regensem swojej kancelarii zadwornej, wyniósł do godności kanonika, surogata włocławskiego i audytora. 1819 - w aktach Notariatu Warszawskiego wymieniony w 1819; [Plewiński] przeprowadził wówczas, wspólnie z jubilerem Adamem Hermanem, otaksowanie sreber i kosztowności po zmarłym księdzu kanoniku JanieWiercińskim. Srebra jego wyrobu mają charakter późno-klasycystyczny lub empirowy; są ozdabiane ornamentalnymi taśmami, a także sztancowanymi plakietkami i szyldzikami. Używał puncy imiennej „Plewiński" lub „S. Plewiński" i znaku firmowego w w postaci dłoni z podniesionymi dwoma palcami w ośmiobocznym polu.
źródła:
Jan Wysocki, Józef Ignacy Rybiński, biskup włocławski i pomorski, 1777-1806: Zarys biograficzny na tle rządów diecezją, Instytut Studiów Kościelnych, 1967 s. 162, 197, 214, 262, 263.
Andrzej Tomczak, Kancelaria biskupów włocławskich w okresie księgi wpisów: (XV-XVIII w.)
Stanisław Jujeczka, Klerycy z ziem polskich, litewskich i pruskich święceni w Rzymie, s. 138, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2018.
Halina Lileyko, Srebra warszawskie w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. [i.e. miasta stołecznego] Warszawy, Państ. Wydaw. Naukowe 1979 s. 67.
Archiwum Państwowe w Warszawie 72/784/0 Kancelaria Stanisława Truszczyńskiego notariusza w Warszawie.

Dzieci osoby nr. 40, Macieja Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Petronelli Orzepowskiej h. Pobóg.

68. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Kazimierz Piotr, vicesgerent żytomirski, burgrabia grodzki drohicki, syndyk konstytucyjnego Magistratu Lublina, ur. ok. 1750.

1784- rozliczenia finansowe, Kazimierz Piotr Wierciński, Antonina z Dunin Wąsowiczów Malinowska, Magnifico Casimiro Petro Wiercinski, Burgratio Castrensi Drohicensi Generosi Mathia Wiercinski cum olim Gnsi. Petronella de Orzepowskie olim Gnsi. Luca Orzepowski filia, procreato filio olim vero Gnsi. Petri Wiercinski et Anna de Boguszewskie, consori, Nepoti, olim Gnosi. Joannis Wiercinski olim Stanislai fili.
1784 - Kazimierz P. Wierciński burgr. grodzki drohicki, pozwany - cech szewców lubelskich. Spr. 104 l 123.
1785 - 1788, Magni Casimiri Petri Wiercieński, zbiór rezolucji Rady Nieustającej druk. Korpusu Kadetów.
13.03.1792 Lublin- szlachcic Kazimierz Piotr Wierciński b. wicesgerent sądowy wojew. kijowskiego, który przyjął prawo miejskie.
1792 - żyjący teraz [...] Kazimierz Wierciński, burgrabia pogr. 

              


1784  Antonina z Dunin Wąsowiczów Malinowska, Kazimierz Piotr Wierciński s. Macieja, wnuk Piotra, prawnuk Jana po Stanisławie -  źródło: księgi ziemskie lubelskie. NAC [link]


źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.
Józef Kermisz, Lublin i lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794), t. I, s. 73, 96, 147, Wydawnictwo Zarządu Miejskiego, Lublin 1934.
Agnieszka Chamera Nowak, Biblioteka której nie ma... Andrzej Edward Koźmian i jego książki, wykaz druków pochodzących z księgozbioru A. E. Koźmiana s. 241.
Dokumenty Trybunału Koronnego w Lublinie, 35102.2.1160 Prothocollon Inscriptionum Jezierski,1784, NAC.
Studia Historyczne, Polskie Towarzystwo Historyczne t. 29.
Wojciech Wielądko, Heraldyka czyli opisanie herbów t.1, cz. 1 druk. Piotra Zawadzkiego, Warszawa 1792.

69. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Bartłomiej Krzysztof, komornik ziemi bielskiej, sędzia, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1755, zm. Kraków ok. 1830, ślub 1. N. N., ślub 2., Eleonora de Laveaux h. wł.,  zm. Kraków przed. 1835 c. Ludwika de Laveaux, koniuszego carycy Katarzyny II, nast. płk. Wojsk Polskich, zamieszkał w Sandomierzu, potw. szlach. pol. 1775, dziedzic Kobyłki. Ojciec Eleonory był wdowcem po N. Sieviers, zm. St. Petersburg c. Jakuba Jefimowicza hr. Sieversa. Matką była Aleksandra Kostecka, c. Tomasza i Marianny z Corticellich. 
1790 - Bartłomiej prowadził sprawę przeciw Antoniemu Charlęckiemu o zabójstwo ks. Floriana Trawińskiego, przeora dominikanów w Byszowie.


źródło, www. estreicher.uj.edu.pl [link


1799 - był świadkiem ślubu Wojciecha Wiercińskiego z Gertrudą Wierzbicką w Modliborzycach. Posesor Wierzbicy w parafii Boby.
1805 - zeznawał jako Bartłomiej Krzysztof na Wiercinie Wierciński do akt ziemskich sandomierskich, iż zaciągnął dług u Józefa Wiercińskiego
ze Śmiłowa, którym obciąża swój majątek tzn. wsie Wyszmontów i Zawada. [link]


źródła,
Modliborzyce, metryka ślubu Wojciecha Wiercińskiego i Gertrudy Wierzbickiej.
Genealogia rodu de Laveaux. 
Stenograficzne sprwozdania z sesji Sejmu Krajowego Galicji i Lodomerii, s. 52.
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.
Bibliografia Estreihera s. 470.


Jedną z najsławniejszych postaci rodu de Laveaux był

Ludwik De Laveaux (1868 - 1894) - prototyp postaci Widma z "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Był to jeden z najbardziej utalentowanych malarzy polskiego modernizmu. Ojciec Jego, Lucjan wywodził się ze starej familii francuskiej - hrabiów De Laveaux, osiadłej w Polsce od połowy XVIII wieku. Ludwik De Laveaux żył niespełna 26 lat. Urodził się 21 listopada 1868 r. w Jaronowicach koło Jędrzejowa w rodzinnym majątku matki Stefanii Borkowskiej. Wcześnie osierocony, po śmierci matki zostaje wysłany "na stancję" do Krakowa. Tutaj ukończył Gimnazjum Św. Jacka, studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie a także w Akademii Monachijskiej oraz w Paryżu. Uczeń Jana Matejki, przyjaciel m.in. Stanisława Wyspiańskiego. Bywał w Bronowicach, gdzie zaręczył się z Marysią Mikołajczykówną - w pośmiertnej legendzie upamiętniony w "Weselu" powraca do niej jako "Widmo"

 de Laweaux
Ludwik De Laveaux ''W drodze do Morskiego Oka''

źródło: strona gminy Nagłowice


70. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Grzegorz, burgrabia grodzki drohicki, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1760, zm. WiercieńDuży [Villa Wiercien Magna, Wiercień Wielki], par. Dziadkowice 01.03.1815.
1815 - zgon: Generosum Nobilem Dominum Gregorium Wiercinski olim Mattei Wiercinski dicti Zygmąt, ślub Dąbrówka Kościelna 1783 Józefata Wojno h. Ślepowron, ur. Wojny-Pogorzel par. Dąbrówka Kościelna [d. Wojny-Dąbrówka] ok. 1770, zm. przed 1808.
Wojny-Pogorzel – wieś w województwie podlaskim, pow. wysokomazowiecki, gmina Szepietowo.

Grzegorz Wierciński 
Laudum szlachty Ziemi Drohickiej, 1789 r.- źródło: Ekstrakty z akt sądów grodzkich drohickich z lat 1713-1789  NAC  
link]


Grzegorz i Kazimierz Wiercińscy

Drohiczyn 1785, bracia Grzegorz i Kazimierz Wiercińscy, źródło: ekstrakty z akt sądów drohickich, NAC [link


71. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Zuzanna,  ur ok. 1780, ślub 06.02. 1821 Antoni Radziszewski

72. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Anna, ur. Wiercień Wielki 1788, zm. Zaręby 16.08.1813, mąż Wojciech Zaręba h. Zaremba.


73. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Joanna.

Syn osoby nr. 42, Wojciecha Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Krystyny Sienickiej h. Suchekomnaty ?

74. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Maciej, ur. 1762, zm. Białe - Papieże, par. Czyżew 20.12.1832, żona Helena Jaźwińska h. Grzymała, ur. 1764, zm. Białe - Papieże, par. Czyżew, 09.01.1834 r.
1832 - zmarł Maciej Wirciński s. Wojciecha i Krystyny, zgon zgłosili Stanisław Wirciński, syn zmarłego lat dwadzieścia dwa, dziedzic w Białych Papieżach i Leon Stokowski ze Stokowa Łukasików.
źródła:
Akt zgonu, Czyżew.

Dzieci osoby nr. 45, Walentego Wiercińskiego zwanego Zygmunt i Ludwiki Tołwińskiej h. Ogończyk.

75. Wiercińska zwana Zygmunt, Brygida, ur. ok. 1780, ślub Wiercień Wielki par. Dziadkowice 14.12.1809, Jan Tołwiński h. Ogończyk.

76. Wiercińska zwana Zygmunt, Petronela, ur. ok. 1780, ślub Jan Malinowski h. Ślepowron.

77. Wiercińska zwana Zygmunt, Ludwika, ur. ok. 1780, zm. ok. 1808, ślub 1. Franciszek Niewiarowski h. Ślepowron, ur. ok. 1770, wdowiec
 ślub 2. Walenty Malinowski h. Ślepowron, ur ok. 1760.

78. Wiercińska zwana Zygmunt, Teresa, ur. ok. 1785, ślub 1. Jan Malinowski h. Slepowron, ślub 2. Stanisław Niewiarowski h. Ślepowron, ur. ok. 1770, zm. ok.1809.

79. Wiercińska, Marianna, ur. ok. 1790, ślub, Klemens Miłkowski zwany Wróbel h. Ślepowron, wdowiec.
Po ślubie mieszkali w Miłkowicach Stawkach w parafi drohickiej.

80. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Ignacy, ur. Wiercień Wielki 1795, zm. ok. 1850, ślub Dziadkowice, ks. Antoni Radziszewski 05.05.1810, Franciszka Miłkowska h. Ślepowron, ur. Osmola 1793, zm. Wiercień Duży 09.11.1833, świadkowie ślubu: Ignacy i Józef Tołwińscy, Franciszek Niewiarowski.

Dzieci osoby nr. 46, Wojciecha Grzegorza Wiercińskiego zwanego Zygmunt h. Ślepowron i Anny Jeziorkowskiej h. Rawicz.

81. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Mikołaj Józef, używał imienia Józef, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 10.10.1778, ~ Siemiatycze, chrzestni: M.D. Józef Wolski z M.D. Benedyktą Rozalią Jeziorkowską, asysta M.D. Jan Dąbrowski z M.D. Barbarą Wolską., zm. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 20.02.1833, [] Dziadkowice, ks. Józef Wąsowicz,  ślub Ostrożany 10.09.1811 Dominika Wygonowska zwana Zarzeczna h. Kuszaba [Paprzyca], ur. Piotrowo Krzywokoły 1792, zm. ok. 1838, c. Piotra Wygonowskiego zwanego Zarzeczny. Jej siostra była za Grzegorzem Smoraczewskim z Zajęcznik w par. Drohiczyn.
1811 - ślub zawarli Szlachetnie Urodzeni Imć Państwo Józef Wierciński, młodzianin z Wiercienia Wielkiego z Dominiką Wyganowską, panną. Świadkami tego wydarzenia byli Imć Pan Antoni Niewiarowski, Imć Pan Stanisław Kłopotowski.
1925 - W.J.P. Józef Wierciński i jego żona Dominika wraz ze służbą zamieszkują w miejscowości Wałki.
1827 - Józefa i jego małżonkę notuje spis z Wiercienia Wielkiego. Dodatkowo pojawia się liczący lat 78 Wojciech, ojciec Józefa.
1819 - Józef był świadkiem ślubu Piotra Smoraczewskiego s. Grzegorza z siostrą żony Agnieszką Wygonowską. W czasie tego wydarzenia obecni byli: szlachetni Józef Czarkowski, komornik ziemski drohicki, Jan Czarkowski, Wincenty Olędzki i Tomasz Putkowski.1825 - spis wiernych par. Dziadkowice, Wałki, Józef s. Wojciecha & Dominika Wygonowska A.D. Drohiczyn.
1833 - spis wiernych par. Dziadkowice, Wiercień Duży i Mały, Dominika z Wygonowskich, wdowa po Józefie Wiercińskim, A. D. Drohiczyn.


82. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Wojciech Jan,  ur. 17.08.1780, ~ Siemiatycze, ks. Antoni Wachowski, chrzestni: M.D. Jan Nepomucen Dąbrowski z M.D. Rozalią Benedyktą Jeziorkowską, asysta M.D. Józef Wolski, gubernator siemiatycki z M.D. Marianną Zakrzewską.

83. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Adam Karol, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 1787, ~ Siemiatycze, ks. Józef Warszewski, chrzestni: R.D. Franciszek Kamiński SCM z Eufrozyną Rozenbaumową, żoną komisarza komory celnej, asysta, Antoni Dąbrowski, gubernator siemiatycki z żoną Bogumiłą.

84. Wiercińska zwana Zygmunt h. Ślepowron, Antonina, ur. 1796, ślub Dziadkowice, Wiercień Wielki 09.02.1814 Mikołaj Jan Cichiński h. wł., pisarz sądowy drohicki, ur. 1792
Szlachetnego Imć Pana dwóch imion Mikołaja Jana Cichińskiego kawalera, lat 22 mającego, Syna Imć Pana Ignacego Cichińskiego y Szlachetną Imć Pannę Antoninę Wiercińską lat 18 mającą, córkę Wielmożnego Pana Woyciecha Wiercińskiego dnia 9-go Februarii 1814 roku Ja Xiądz Józef Krzyżanowski w kościele dziadkowickim po zaślubieniu błogosławiłem. Za świadectwem Wielmożnych przytomnych: Jana Korzeniewskiego, oficera, Zygmunta Obniskiego, oficera, Stanisława Zawadzkiego, Franciszka Kosińskiego, Antoniego Niewiarowskiego, Franciska Kożuchowskiego y wielu innych. Dnia 12 Januari 1814 licencję na ślub dla Pana Młodego wystawił Archidiakon Obwodu Białostockiego Jmć Xiądz Ignacy Dakowski.

85. Wiercińska zwana Zygmunt h. Ślepowron, Magdalena, ur. 1800, zm. Wiercień Wielki 30.02.1855, ślub 1. Dziadkowice, ks. Józef Krzyżanowski 05.06.1816 Walenty Tołwiński h. Ogończyk, ur. Tołwin, parafia Dziadkowice 1790, zm. Tołwin, parafia Dziadkowice 15.07.1827, s. Tomasza, ślub 2. ok. 1830 Mateusz Boratyński h. Pierzchała.
1816 - świadkami ślubu z Walentym Tołwińskim byli szlachetni Wincenty Kosiński, Piotr Lachowski i Franciszek Niewiarowski.
1855 - Umarła urodzona Magdalena Boratyńska z Wiercieńskich lat 55.

86. Wiercińska zwana Zygmunt h. Ślepowron, Marianna, ur. Wiercień Wielki ok. 1800, zm. Hornowo, parafia Dziadkowice 19.02.1823, [] Dziadkowice, ks. Józef Krzyżanowski, ślub, Dziadkowice 17.01.1822 Antoni Obuchowicz h. wł. [Jasieńczyk odm.], ur. ok. 1805, syn Karola i Marianny Łuniewskiej.
1822 - Generosum Nobilem Antoni Obuchowicz, juvenem olim Caroli Obuchowicz filium et Generosam Dominam Mariannam Wiercinska filiam Generosi Domini Adalberti Wiercinski, świadkowie ślubu: Dominik Mikułowski, Paweł Lewicki, Hilary Kosiński, Antoni Daczewski.
1823 - zmarła Nobilem Dominam Mariannam, conjugam Generosi Domini Antoni Obchowicz, filiam vero Generosi Domini Adalberti Wiercienski dicti Zygmunt de Villa Wiercienie Magna.
Jego ojciec Karol s. Andrzeja dzierżawił  od Jana Potockiego majątek Dubno k. Bociek. Zmarł w Hornowie w 1819 roku. Miał kilkoro dzieci m.in. córkę imieniem Salomea, która oddała rękę Hilaremu Łuniewskiemu i młodszego syna Juliana Karola, urodzonego w Dubnie w 1809 roku. Antoni Obuchowicz wstąpił w ponowne związki małżeńskie z Teofilą Tokarzewską z którą doczekał się kilkorga dzieci.

87. Wiercińska zwana Zygmunt h. Ślepowron, Franciszka, ślub Dziadkowice 20.03.1827 Benedykt Boguszewski h. Ostoja, ur. ok. 1780.

Córka osoby nr. 47, Piotra Wiercińskiego zwanego Zygmunt h. Ślepowron i N.N. 

88. Wiercińska zwana Zygmunt h. Ślepowron, Joanna, ur. 1797, ślub Dziadkowice, ks. Leon Kryński 02.02.1819 Andrzej Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, ur. 1795, zm. 1829'
Nobilem Andream Wierciński Juvenem Francisci Wierciński dicti Snopek filus et Nobilium Joannam Virginem, olim Petri Wierciński filam dicti Zygmąt. Świadkowie: Ignacy Wierciński, Franciszek Niewiarowski, Jan Kociołkowski.


Dzieci osoby nr. 50, Antoniego Lubowickiego h. Korab i Katarzyny Malinowskiej h. Ślepowron.

89. Lubowicki h. Korab, Franciszek, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1800, zm. ok. 1870, ślub Marcela Tołwińska h. Ogończyk, ur. ok. 1810, zm. ok. 1870.
90. Lubowicki h. Ślepowron, Andrzej, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 1804, zm. 1880, ślub ok. 1829 Katarzyna Kłopotowska h. Pomian [Ślepowron?]
źródła:
1827 - regulament serwisowy par. Dziadkowice, AD Drohiczyn.
91. Lubowicki h. Korab, Adam, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 22.10.1811,zm. ok. 1815.

Dzieci osoby nr. 51, Jana Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i  Józefy Baran.

92. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Michalina Joanna, ur. Wola Sernicka, powiat Lubartów 17.05.1825, ~ Serniki, ks. Franciszek Tomaszkiewicz.
93. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Tekla, ur. Bystrzejewice, powiat świdnicki, woj. lubelskie, 28.09.1828, ~ Mełgiew, chrzestni: Józef Pawelski, organista z Zofią Witkowską.
94. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Aleksander Adam, ur. Serniki, pow. Lubartów, 09.12.1833, ~ Serniki, ks. Franciszek Tomaszkiewicz, chrzestni: Franciszek Borzęcki z Feliksą Kruszewską.

Syn osoby nr. 52, Mikołaja Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Marianny Wiercińskiej zwanej Snopek h. Rawicz.

95. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Kazimierz, ur. 1851.

Dzieci osoby nr. 53,  Klemensa Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Rozalii Niewiarowskiej h. Ślepowron.

96. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Anastazja Marianna, ur. Wiercień Wielki 30.12.1818, ~ Dziadkowice, ks. Leon Kryński, chrzestni: Kazimierz Krassowski z Rozalią, żoną Ignacego Wiercińskiego, zm. Orzepy, parafia Siemiatycze 27.08.1824.
97. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Magdalena, ur. Orzepy, parafia Siemiatycze 01.01.1821, ~ Siemiatycze, ks. Piotr Kalinowski, chrzestni: Józef Porzeziński i Rozalia Kłopotowska.
98. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Ludwika, ur. Orzepy, parafia Siemiatycze 11.01.1825, ~ Siemiatycze, chrzestni: Mikołaj Wierciński z Agnieszką Porzezińską, bliźniaczka.
99. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h Ślepowron, Anastazja, ur. Orzepy, parafia Siemiatycze 02.01.1825, ~ Siemiatycze, chrzestni: Leon Malinowski z Joanną Niewiarowską, bliźniaczka.

Dzieci osoby nr. 55, Ignacego Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Magdalena Niewiarowska h. Ślepowron.

100. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Anastazja, ur. Orzepy, parafia Siemiatycze 02.02.1825, ~ Siemiatycze, ks. Jan Niegardowski, chrzestni: Leon Malinowski z Joanną Niewiarowską z Wiercienia.
101. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Andrzej.

Dzieci osoby nr. 56, Wiktorii Wiercińskiej zwanej Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Macieja Krassowskiego h. Ślepowron.


102. Krassowski h. Ślepowron, Mikołaj, ur. Krasewicze Czerepy, parafia Siemiatycze 1804, ślub Siemiatycze, ks. Łukasz Tymiński 20.10.1832 Marianna Orzepowska, ur. 1808 r.
103. Krassowski h. Ślepowron, Józef, ur. Krasewicze Czerepy, parafia Siemiatycze 01.1813, zm. Krasewicze Czerepy, parafia Siemiatycze 14.04.1814.
104. Krassowska h. Ślepowron, Józefa Joanna, ur. Krasewicze Czerepy, parafia Siemiatycze 05.03.1814, ~ Siemiatycze, ks. Piotr Kalinowski, chrzestni: Paweł Krassowski z Benedyktą Wiercińską.
105. Krassowska h. Ślepowron, Katarzyna Rozalia, ur. Krasewicze Czerepy, parafia Siemiatycze 10.04.1815, ~ Siemiatycze, ks. Piotr Kalinowski, chrzestni: Wincenty Wierciński z Rozalią Kłopotowską, zm. Krasewicze Czerepy, parafia Siemiatycze 14.07.1815
106. Krassowski h. Ślepowron, Antoni, ur. Krasewicze Czerepy, parafia Siemiatycze 31.07.1816, ~ Siemiatycze, ks. Michał Skucewicz, chrzestni: ks. Antoni Brodowski z Marianną Krassowską.
107. Krassowska h. Ślepowron, Marianna, zm. Krasewicze Czerepy, parafia Siemiatycze 11.07.18184.

Dzieci osoby nr. 64, Adama Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i N. N.

108. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Andrzej, dziedzic w Jakuszewicach, gm. Brodnica, ur. ok. 1767.
1772 - prawdop. spadek po śmierci ojca dla nieletniego, Wierzinski Andreas Jakuszewicze Strasburg, ślub  N. Wichulska
źródła:
West Prussian Land Records. 
109. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Stanisław, ur. ok. 1767.
1772 - prawdop. spadek po śmierci ojca dla nieletniego. Wiertzinski Stanisław - Zuckau Oliva.
źródła:
West Prussian Land Records z 1772 roku.
110. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Adam, ur. ok.1769 r.
111. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Marianna, ur. ok. 1772, ślub Ignacy Nowicki, ur. 1778 r.
1818 - w chwili narodzin córki Joanny miał lat 35 ''Szlachetny Ignacy Nowicki, kunsztu stolarskiego czeladnik''

Dzieci osoby nr. 66,  Marianny Elżbiety Wiercińskiej zwanej Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Ignacego Zagórskiego h. Ostoja.


112. Zagórski h. Ostoja, Karol Fryderyk Wilhelm Józef, ur. Błędów k. Grójca 1798, ślub Błędów 1826, Petronella Złotnicka h. Nowina, ur. Zduńska Wola 1808, zm. Błędów k. Grójca 09.01.1827 r.
źródła:
Spis Szlachty Król. Polskiego 1851 r.


113. Zagórska h. Ostoja, Marianna Józefina Ludwika, ur. Rumia, ob. woj. pomorskie, powiat wejherowski 1799, ślub Błędów 1820 Józef Teodor Wincenty Makomaski h. Boleścic, 1818 kapitan Wojsk Polskich, ur. 1793, dziedzic Trębaczewa, pow. rawski, leg. szlach. 1841 z herbem Boleścic.

Syn osoby nr. 69, Bartłomieja Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i  N. N.

114. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Józef, posesor części Stojeszyna, par. Potok Wielki, ur. ok. 1775, zm. ok. 1845, ślub 1., ok. 1792 Marianna Milewska h. Ślepowron, ur. ok. 1775, zm. ok. 1800, ślub 2. Karolina Kiełczewska zwana Skarbek h. Abdank, ur. ok. 1790, zm. ok. 1835.

Dzieci osoby nr. 69, Bartłomieja Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Eleonory de Laveayx.115. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Apolonia Cecylia,ur. Wierzbica, par. Boby 1800.
116. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Ferdynand, dzierżawca wieczysty a następnie dziedzic części Zielonek o nazwie Kapitułka k. Krakowa, ur. Wyszmontów ?, ślub, Zielonki k. Krakowa, ks. Alojzy Hizberg 17.05.1835 Józefa Wawer, ur. Kraków 1813, c. Franciszka, kapitana wojsk CK i Antoniny z Cywińskich.

źródła:

Gazeta Lwowska nr. 227, wykaz posiadaczy dóbr w 1865 r.
akt ślubu, Zielonki, 1835


Dzieci osoby nr. 70, Grzegorza Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Józefaty Wojno h. Ślepowron.

117. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Augustyn Hiacynt, ur. Drohiczyn 23.08.1784, ~ Drohiczyn, chrzestni: książę Tomasz Ossoliński z G.D. Anielą Smoraczewską, subdelegatową drohicką, asysta G.D. Józef Smoraczewski, subdelegat drohicki z Wiktorią Tchórznicką, komornikową drohicką oraz Paweł Kosiński, subdelegat drohicki z Anną Pogonowską, starościną łukowską , zm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1833, ślub Franciszka Trepanowska, zm. Wizna 1837 r.
1809 - Augustyn w Dziadkowicach podawał do chrztu urodzonego w Wiercieniu Małym Franciszka Malinowskiego  s. Leona po Szymonie i Katarzyny Miłkowskiej.
1810.01.15, Dziadkowice - był chrzestnym Marianny Malinowskiej c. Walentego po Szymonie i Magdaleny c. Józefa Osmólskiego. Chrzestną dziecka była Antonina Wygonowska.
118. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h Ślepowron, Klara Zuzanna, ur. 11.08.1787, ~ Drohiczyn, ks. Jan Stankiewicz, chrzestni: M.D. Ignacy Obniski, subdelegat drohicki z M.D. Agatą Michałowską.

119. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Teresa, ur. 1794, zm. w stanie panieńskim,Wiercień Duży 02.01.1814 r.

120. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Aniela Marianna, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 30.01.1809, ślub Michał Lubowicki h. Ślepowron, ur. Lubowicz.
1809 - proboszcz drohicki Jan Stankiewicz ochrzcił '' Nomine Angelam Mariannam filam G. D. Gregorii et Josephate de Woyny Wiercińskich conjugam Burgravior Drohicensis'' Do chrztu podawali starosta podlaski, książe Tomasz Ossoliński z Agnieszką Kosińską subdelegatową drohicką. Asystowali subdelegat drohicki Kazimierz Kosiński wraz z Agnieszką Kosińską viceregentową drohicką.

kt urodzenia Agnieszki Marianny

Odpis aktu chrztu Anieli  Marianny Wiercińskiej z 1789 r., wydany w 1816 roku, źródło: archiwum prywatne rodziny Lubowickich


Dzieci osoby nr. 72, Anny Wiercińskiej zwanej Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Wojciecha Zaręby h. Zaremba.

121. Zaręba h. Zaremba, Szymon, ur. 12.1812, zm. Zaręby 23.03.1813 r.
122. Zaręba h. Zaremba, Antoni.

Syn osoby nr. 74,  Macieja Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Heleny Jaźwińskiej h. Grzymała.

123. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Stanisław, ur. 1810, ślub Anna Tymińska h. Prus?.

Dzieci osoby nr. 76, Petronelli Wiercińskiej zwanej Zygmunt i Jana Malinowskiego h. Ślepowron.

124. Malinowski, Maciej, ur. Malinowo, parafia Dziadkowice 1808, ślub Ostrożany, ks. Antoni Zakrzewski 14.02.1837 Karolina Niewiarowska, ur. Klepacze, parafia Ostrożany 1816 r.

125. Malinowski, Paweł, ur. Malinowo, parafia Dziadkowice 25.01.1810, ~ Dziadkowice, chrzestni: Wincenty Kosiński, Marianna Malinowska.
126. Malinowska, Joanna, ur. Malinowo, parafia Dziadkowice 10.1812, zm. Malinowo, parafia Dziadkowice 24.10.1813.
127. Malinowska, Antonina, ur. Malinowo, parafia Dziadkowice 21.07.1821r.
Antonio Okólski baptizavi Infantum nomine Antoninam Nobilium Joannis Malinowski olim Mathia Malinowski fili et Petronella de Wiercińskie. Patrini [chrzestni]: Vincentus Malinowski cum Katharina Grzybowska.

Dzieci osoby nr. 77, Ludwiki Wiercińskiej zwanej Zygmunt i Franciszka Niewiarowskiego h. Ślepowron. 

128. Niewiarowska h. Ślepowron, Rozalia, ur. Wiercień Mały ok. 1800, ślub Dziadkowice, ks. Leon Kryński 10.1818 Klemens Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, ur. Orzepy, parafia Siemiatycze.
Świadkowie ślubu: Augustyn Wierciński, Piotr Lachowski, Leon Malinowski, Józef Porzeński.
129. Niewiarowski h. Ślepowron, Grzegorz, ur. ok. 1805, zm. Wiercień Wielki 18.11.1818, [] Dziadkowice, ks. Leon Kryński.

Córki osoby nr. 78, Teresy Wiercińskiej zwanej Zygmunt i Jana Malinowskiego h. Ślepowron.

130. Malinowska, Karolina, ur. 1803, zm. Malinowo, parafia Dziadkowice 28.12.1813
131. Malinowska, Zuzanna, ur. 1811, zm. Malinowo, parafia Dziadkowice 24.10.1813

Córka osoby nr. 78, Teresy Wiercińskiej zwanej Zygmunt i Stanisława Niewiarowskiego h. Ślepowron.


132. Niewiarowska h. Ślepowron, Magdalena, ur. Wiercień Mały 1804, ślub 1. Dziadkowice, ks. Antoni Okólski 18.11.1824 Ignacy Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, ur. ok. 1780, świadkowie ślubu: Piotr Lachowski, Hiacynt Niewiarowski, Wincenty Niewiarowski, ślub 2. Dziadkowice, ks. Jaworowski 1834 Józef Piotrowski h. Junosza, ur. Tołwin, parafia Dziadkowice 1809, świadkowie ślubu: Kazimierz Krassowski, Feliks Wierciński, Piotr Osmólski.

Dzieci osoby nr. 79,  Marianny Wiercińskiej i Klemensa Miłkowskiego zwanego Wróbel h. Ślepowron.

133. Miłkowski h. Ślepowron, Szymon, ur. Miłkowice Stawki, parafia Drohiczyn 11.11.1810, zm. Miłkowice Stawki, parafia Drohiczyn 09.08.1811.
134. Miłkowska h. Ślepowron, Anna, ur. Miłkowice Stawki, parafia Drohiczyn 03. 1813, zm. Wiercień Wielki 19.03.1814.

Dzieci osoby nr. 80,  Ignacego Wiercińskiego zwanego Zygmunt h. Ślepowron i Franciszki Miłkowskiej h. Ślepowron.

135. Wierciński  zwany Zygmunt h. Ślepowron, Grzegorz, ur. 04.1811, zm. 25.06.1811.
Matka dziecka w metryce zapisana błędnie jako Franciszka Osmólska. W istocie była to Franciszka Miłkowska z Osmoli.
136. Wierciński zwany Zygmunt h. Ślepowron, Łukasz, ur. Wiercień Wielki 17.10.1812, zm. przed. 1833.
137. Wiercińska, Katarzyna Józefata, ur. Wiercień Wielki 24.11.1815, ~ Dziadkowice, ks. Samuel Topczewski 28.11.1815, chrzestni: Stanisław Wierciński i Bogumiła, żona Kazimierza Krassowskiego, ślub Dziadkowice, ks. Ignacy Jaworowski 13.02.1834 Józef Zaremba h. Zaremba, *ur. 1808, zm. Wiercień Duży 11.07.1856.
1834- ślub szlachetnych Józefa Zaremby, dwudziestoletniego Kawalera ze wsi Moczydeł parafii Ostrożańskiej i Katarzyny Wiercińskiej, Panny ze wsi Wiercienia parafii Dziadkowickiej.
Świadkowie: Mateusz Rybałtowski, Jan Zaremba i Paweł Piotrowski.
Uwaga: przy rodzicach panny młodej zapisano jako matkę Franciszkę z Osmólskich zamiast Miłkowskich.W tym czasie Ignacy był już w związku z Katarzyną Osmólską,

138. Wiercińska, Rozalia, ur. Wiercień Duży 23.08.1818, ~ Dziadkowice, ks. Józef Krzyżanowski, chrzestni: Wojciech Tołwiński z Katarzyną, żoną Stanisława Wiercińskiego, błąd w akcie: matka Franciszki zamiast Miłkowska została zapisana jako Piotrowska.oo Dziadkowice, ks. Ignacy Jaworowski 09.02.1841 Jan Poniatowski, ur. Kłopoty Patry, parafia Siemiatycze 1817., świadkowie ślubu: Jan Malinowski, Józef Piotrowski, Jan Zaremba.

139. Wiercińska, Tekla, ur. 1824.

Dzieci osoby nr. 81. Józefa Mikołaja Wiercińskiego zwanego Zygmunt h. Ślepowron i Dominiki Wygonowskiej zwanej Zarzeczna h. Kuszaba [Paprzyca].

140. Wierciński, Aleksander Kazimierz, ur. Wiercień Wielki 14.02.1813.
W 1817 i 1835 r. potwierdzenie przynależności do stanu szlacheckiego uzyskał Aleksander Kazimierz Wierciński, właściciel części dóbr Wałki i Wiercienie w powiecie drohiczyńskim w guberni grodzieńskiej, oraz kilkudziesięciu innych członków tego rodu (CPAH Białorusi w Grodnie. f.332.z.4, nr 1,s 4 )
1839 - s
pis wiernych par. Dziadkowice Wiercień Duży i Mały, Kazimierz Aleksander Wierciński, s. Józefa, A. D. Drohiczyn.
źródła:
Jan Ciechanowicz, Rody Rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Spis parafialny z Wiercienia Wielkiego - 1839, A.D. Drohiczyn.

141. Wiercińska zwana Zygmunt h. Ślepowron, Marianna Franciszka, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 03.03.1814.
Marianna Franciszka dwóch imion, córka szlachetnych Rodziców W. J. Pana Józefa Wiercińskiego i Dominiki Wygonowskiej ochrzczona.
142. Wierciński zwany Zygmunt, Michał Adam, ur. Wiercień Wielki 11.10.1815.
chrzest: infantem bino nomine Michaelis Adamum Generosis Dominor Joshepi Wierciński Viventis Patris Adalberti Wierciński dicti Zygmąt et Generosa Dominicela Wygonowska olim Petri Wygonowski.
143. Wierciński zwany Zygmunt, Antoni, ur. Wiercień Wielki 16.06.1818, ~ Dziadkowice, chrzestni: Dominik Mikutowski z Marianną z Pieńkowskich, żoną sędziego drohickiego Feliksa Uszyńskiego.
Nowe organy ufundował ziemianin dziadkowicki - Feliks Uszyński [mąż matki chrzestnej Antoniego] (1764-1853), sędzia powiatu drohickiego (1822-1831) i jego żona Marianna z Pieńkowskich (ur. 1799)(...)W ramach represji popowstaniowych po bitwie siemiatyckiej (1863 r.) - ukazem (nr 2551/1866) generała-lejtnanta Konstantego von Kaufmana (1818-1882), generał-gubernatora grodzieńskiego, kowieńskiego i wileńskiego (1865-1866) z 9 stycznia 1867 r. - kościół w Dziadkowicach został zamknięty (17 marca 1867 r.) - ze względu na podejrzenia o udzielaniu pomocy powstańcom przez miejscowych duszpasterzy: probosza ks. Adama Radziszewskiego i wikariusza ks. Cypriana Siekluckiego, a wsie włączono do sąsiednich parafii. 25 maja tegoż roku kościół, budynki i ziemia parafialna zostały przekazane cerkwi prawosławnej w sąsiednich Żurobicach (zarządzenie nr 637/1867). Ostatnim duszpasterzem parafii przed jej kasatą był ks. Onufry Czajkowski (administrator 1865-1866). W tych latach wierni gromadzili się w kapliczce cmentarnej zbudowanej w 1826 r. z fundacji wspomnianego Feliksa Uszyńskiego. 

144. Wiercińska zwana Zygmunt, Julia, ur. 1821., ślub Wojciech Uszyński h. Lubicz, ur. 1796 s. Gabriela po Marcinie i Franciszki Uszyńskiej c. Wawrzyńca, radcy kolegialnego, byłego sekretarza szlachty powiatu drohickiego.
 ''Wiercień Dwór - W.J.P.Wojciech Uszyński lat 59, żona Julia z Wiercieńskich lat 34. córki Alicja lat 8 i Stefania lat 5.''

źródła:
Spis parafialny dziadkowicki z roku 1855, A.D. Drohiczyn. 
ks. Zbigniew Rostkowski, Zarys historii parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Dziadkowicach .


145. Wierciński zwany Zygmunt, Stanisław Franciszek, ur. Wiercień Wielki 27.11.1821.
Antonius Okólski baptizavi Infantem nomine Stanislaum Franciscum Magnificorum Josephi Wierciński Magnifici Adalberti Wierciński fili et Dominica de Wygonowskie olim Magnifici Petri Wygonowski filia.Parentum Filium Patrini : Magnificus Stanislaus Makowiecki Major Legionis Carabinieri cum Magnifica Anna Denisowa Capitanea. Asistantes Magnificus Dominus Dominik Miłkowski Juditapiser Rzeczyniensis (pisarz sądowy rzeczycki ?) et Aniela Cichińska.

146. Wiercińska zwana Zygmunt, Anna,  ur. 1824.
147. Wiercińska zwana Zygmunt, Sabina, ur. 1826.
148. Wiercińska zwana Zygmunt, Teofila, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 13.10.1831, ~ Dziadkowice, ks. Maciej Kamiński, chrzestni: Wielmożni, Felkis Tchórznicki z Anielą Bocianowską, asysta Michał Bocianowski z Heleną Tchórznicką.
1818 - ur. Szlachetnych Józefa po Wojciechu i Dominiki po Piotrze z Wygonowskich Wiercińskich, ślubnych małżonków córka.
1835 - Teofila była chrzestną Dominika Piotrowskiego, syna Wiktorii Wiercińskiej, rodzonej siostry  pradziada x3 autora strony.
149. Wiercińska zawana Zygmunt, Anatolia.
150. Wierciński zwany Zygmunt, Xawery.

Dzieci osoby nr. 84, Antoniny Wiercińskiej zwanej Zygmunt h. Ślepowron, Antonina i Mikołaja JanaCichińskiego h. wł.

151. Cichińska, Paulina Feliksa (Felicjanna), ur. Skiwy, parafia Drohiczyn 24.01.1815, ~ 27.01.1815, chrzestni: Franciszek Kosiński, urzędnik trybunału drohickiego z Karoliną z Michalskich Malczewską, sekretarzową sądu drohickiego, asystowali: Piotr Kozłowski, sekretarz sądowy z Dominiką Wygonowską i Józef Wiercieński z Konstancją z Anasińskich Kozłowską, sekretarzową
152. Cichiński, Benedykt Grzegorz, ur. Drohiczyn 26.03.1817, ~ Drohiczyn, ks.Franciszek Kolesiński, chrzestni: Wojciech Wierciński z Ewą ze Smoraczewskich Kłopotowską, asystowali: Florian Kłopotowski, asesor z Marianną Wiercińską, panną.
153. Cichińska, Marcjanna Pelagia, ur. Drohiczyn 13.04.1818, ~ Drohiczyn, ks. Klemens Paszkiewicz, chrzestni: Franciszek Kożuchowski z Marianną Wychowską, asysta Franciszek Kłopotowski z Teresą Jeziorkowską.
Ochrzczona w Drohiczynie, do chrztu trzymali Franciszek Kożuchowski z Marianną Wychowską, asysta Florian Kłopotowski i Teresa Jeziorkowska.
154. Cichińskia, Sabina, ur. 1823.

Dzieci osoby nr. 85,  Magdaleny Wiercińskiej zwanej Zygmunt h. Ślepowron i Walentego Tołwińskiego h. Ogończyk.  Mateusz Boratyński h. Pierzchała.

155. Tołwińska h. Ogończyk, Katarzyna, ur. Tołwin 13.11.1821
Antonius Okólski baptizavi infantem nomine Catherinam Nobilium Valentini Tołwiński olim Thomas Tołwiński fili et Magdalena de Wiercińskie. Patrini: Generosus Michael Morze cum Constantia Wojeńska
156. Tołwińska h. Ogończyk, Franciszka, ur. 1825, ~ Dziadkowice, ks. Józef Wąsowicz, proboszcz, chrzestni: Szlachetny Mikołąj Wierciński i Marianna Łopuska, zm. Tołwin 05.09.1832.

Dzieci osoby nr. 85,  Magdaleny Wiercińskiej zwanej Zygmunt h. Ślepowron i  Mateusza Boratyńskiego h. Pierzchała.

157. Boratyńska, Dominika
158. Boratyńska, Urszula

Dzieci osoby nr. 88, Joanny Wiercińskiej zwanej Zygmunt h. Ślepowron i Andrzeja Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz.


159. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Tomasz, ur. Wiercień Wielki 29.12.1819, ~ Dziadkowice, ks. Antoni Okólski, chrzestni: Tomasz Niewiarowski z Katarzyną, córką Tomasza Piotrowskiego, panną.
160. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Piotr, ur. Wiercień Wielki 18.10.1821, ~ Dziadkowice, ks. Antoni Okólski, chrzestni: Franciszek Niewiarowski z Franciszką Tołwińską, żona Franciszka Olszewska h. Ślepowron.
Antonius Okólski baptizavi Infantem nomine Petrum (...) Nobilium Andrea Wierciński olim Francisci Wierciński et Joanna de Wiercińskie. Patrini: Nobiles Franciscus Niewiarowski cum Francisca Tołwińska.
161. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Hilary, ur. Villa Wiercien Magna [Wiercień Duży] 13.01.1824, ~ Dziadkowice, chrzestni: Franciszek Osmólski i Łucja Malinowska, zm. 26.08.1854.
Antonius Okólski Wicarius Dziadkowiensis baptizavi Infantem Nomine Hilarium Nobilium Andrea Wierciński et Joanna de Wiercińskie Legittimorum Conjugum. Patrini Nobiles Franciscus Osmólski cum Lucja Malinowska.
D. 26.08.1855 zmarł odnodworzec Hilary Wiercieński lat 30, zostawił żonę Franciszkę z Piotrowskich. , ślub Franciszka Piotrowska h. Junosza, ur. ok.1825.
162. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Antonina, ur. Wiercień Wielki 10.05.1826, ~ Dziadkowice, chrzestni: Andrzej Lubowicki z Marianną Osmólską, Josephus Wąsowicz Curatus Dziadkowicensis baptizavi Infantem Nomine Antoninam Nobilis Andrea olim Francisci Wierciński et Joanna de Wiercińskie.
163. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Jan, ur. Wiercień Duży 26.09.1829, ~ Dziadkowice, ks. Józef Wąsowicz, chrzestni: Antoni Lubowicki z Marianną Wiercińską, żoną Mikołaja, asysta Antoni Osmólski z Marianną Tołwińską.

Syn osoby nr. 89, Franciszka Lubowickiego h. Korab i  Marcelli Tołwińskiej h. Ogończyk.

164. Lubowicki h. Korab, Jan, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 23.06.1840,~ Dziadkowice, ks. Ignacy Jaworowski, chrzestni: Urodzony Franciszek Kociołkowski z Wielmożną Teofilą Wiercińską, panną.

Synowie osoby nr. 90, Andrzeja Lubowickiego h. Ślepowron i Katarzyny Kłopotowskiej h. Pomian [Ślepowron?]

165. Lubowicki h. Ślepowron, Jan, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 1830
166. Lubowicki h. Ślepowron, Franciszek, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice 1831

Córka osoby nr. 111, Marianny Wiercińskiej zwanej Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Ignacego Nowickiego.

167. Nowickia, Joanna Rozalia, ur. Błędów 27.12.1813.
źródła:
1818 Błędów, metryka ur.

Syn osoby nr. 112, Karola Fryderyka Wilhelma Józefa Zagórskiego h. Ostoja i Petronelli Złotnickiej h. Nowina.

168. Zagórski h. Ostoja, Dezydery Karol Marcin, ur. Błędów k. Grójca 27.11.1826, ~ Błędów, ks. Antoni Rościszewski, chrzestni: Wielmożny Pan Stefan Złotnicki z Wielmożną Panią Marianną Elżbietą Zagórską, asysta Wielmożny Pan Ignacy Zagórski z Wielmożną Panią Honoratą Złotnicką

Synowie osoby nr. 113, 
 Marianny Józefiny Ludwiki Zagórskiej h. Ostoja i Józefa Teodora Wincentego Makomaskiego h. Boleścic.

169. Makomaski h. Boleścic, Leopold, ur. Trębaczew k. Rawy Maz. 15.11.1822, zm. Lgota Wielka 1847.
170. Makomaski h. Boleścic, Ludwik Ignacy Adam, ur. Trębaczew k. Rawy Maz. 19.08.1829.

Dzieci osoby nr. 114, Józefa Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Marianny Milewskiej. Karolina Kiełczewska zwana Skarbek h. Abdank

171. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Urszula Ludwika, ur. Irzyce, par. Bychawka 08.06.1793, ~ Bychawka, chrzestni: Franciszek Grabowski, miecznik krasnostawski z Ludwiką Janiszewską, cześnikową sanocką, zm. Słupca, par. Blichowo, pow płocki 02.11.1861, ślub N. Jaroszewski, zm. przed 1861.
Franciszek Grabowski h. Pobóg [ur. w 1750 roku, zm. 10 marca 1836 roku w Osmolicach], ojciec chrzestny Urszuli Ludwiki, senator-wojewoda Królestwa Polskiego, radca Rady Stanu Księstwa Warszawskiego w 1811 roku.Właściciel dóbr Abramowice i Osmolice. Został odznaczony Orderem Orła Białego 24 maja 1829. Odznaczony Orderem Świętego Stanisława I klasy w 1815 roku. Pod koniec XVII w Iżyce były własnością Anny Kiełczewskiej. W 1801 wieś kupił Franciszek Grabowski. Od tego czasu Iżyce wchodziły w skład dóbr Osmolice.
1861 - zmarła Urszula Ludwika Jaroszewska, wdowa, z kapitału się utrzymująca, córka niegdy Józefa i Marianny z Milewskich.
źródła:
1793 - Bychawka, metryka ur.Polski Słownik Biograficzny t. 8 s. 491 Grabowski Franciszek (1750-1836) prawnik, senator.
1861 - Słupca, akt zgonu.

172. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Tekla, ur. dwór Ciotcza, par. Michów 26.04.1795, zm. dwór Ciotcza, par. Michów 02.05.1795, rodzice, Nobilium Józef Wierciński i Marianna
173. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Aleksander Izydor Hieronim, ur. Stojeszyn, par. Potok Wielki 1815, zm. Stojeszyn, par. Potok Wielki 1821
174. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Józef, ur. Stojeszyn, par. Potok Wielki ok. 1816, zm. Stojeszyn, par. Potok Wielki 1821.
175. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Marianna, ur. 1819, zm. Stojeszyn, par. Potok Wielki 1820.
176. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Emilia Helena, ur. Stojeszyn, par. Potok Wielki 1821, zm. Stara Wieś, pow. Bychawa, woj. lub. 24.03.1840, związek nieformalny z N. N.
177. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Kalikst, ur. ok. 1824, zm. Stojeszyn, par. Potok Wielki 1825.

Dzieci osoby nr. 116, Ferdynanda Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Józefy Wawer.

178. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Helena Antonina, ur. Zielonki k. Krakowa 26.02.1835.
179. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Julianna, ur. Zielonki k. Krakowa 06.05.1836.
180. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Kamila, ur. Zielonki k. Krakowa 07.10.1837.
181. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Ewa Amelia, ur. Zielonki k. Krakowa 03.01.1839.
182. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Florian Bolesław, ur. Zielonki k. Krakowa 16.05.1840.
183. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Adam, ur. 1842, zm. Zielonki k. Krakowa 01.05.1850.
184. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Ksawera, ur. Zielonki k. Krakowa 28.04.1843.
185. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Eleonora Paulina, ur. Zielonki k. Krakowa 15.02.1847.
186. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Zygmunt Florian, ur. Zielonki k. Krakowa 04.05.1848, zm. Zielonki k. Krakowa 10.05.1949.
187. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Elżbieta Teresa Antonina, ur. Zielonki k. Krakowa 20.10.1850, ślub  Marcin Rembacz,  [ w niektórych opr. wystepuje jako Rębacz], poch. chłopskie, ppor. w powstaniu styczniowym, dyrektor szkoły mękiej w Wieliczce, ur. Szczurowa k. Tarnowa 09.11.1843, zm. Wieliczka 18.04.1920.
Po trzyletniej rzetelnej pracy w Liszkach uzyskałem posadę nauczyciela przy trzyklasowej szkole męskiej w Wieliczce. Posadę tę otrzymałem w r.1875 z płacą 300 złr., a w r. 1877 zostałem stałym nauczycielem starszym z płacą 500 zł. r. i mając już odpowiedniejsze pobory postanowiłem zmienić stan kawalerski. Toteż r. 1879 pojąłem za żonę Elżbietę Antoninę dwojga imion z zacnego domu córkę Ferdynanda i Józefy z Veverów Wiercińskiego herbu Ślepowron, właściciela Zielonek pod Krakowem. Ta bogobojna, cnotliwa i dobra żona zmarła po 25- letnim pożyciu małżeńskim, zostawiając mi osierocone córki Ludwikę, Józefę i Marię. Dwie córki moje, Józefa i Maria, poświęciły się również zawodowi nauczycielskiemu, pierwsza wskutek nieuleczalnego reumatyzmu pozostaje w Zakładzie im. Helców w Krakowie, druga jest nauczycielką w Kobielniku, zaś najstarsza Ludwika zmarła 27 marca 1914 r. - Marcin Rembacz, Wspomnienia.
W księdze zmarłych zapisano pod datą zgonu Marcina : Meritus director scholae in Wieliczka, widuus post mortem Elizabetham Theresiam de domo Wiercińska.
źródła:
Eligiusz Kozłowski, opr, Wspomnienia chłopów powstańców 1863 roku, Wydawn. Literackie, 1983.
Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego. 

Dzieci osoby nr. 117,  Augustyna Hiacynta Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Franciszki Trepanowskiej. 

188. 
Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Mikołaj, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1808, ślub Salomea Siemińska.
189. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Stanisław, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1813, zm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1815.
190. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Jan, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1845, ślub Wizna 1815 Kunegunda Mateuszczyk.
191. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Paweł, ślub Wizna 1818 Marianna Lisiewicz.
192. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Marianna, ślub Wizna 1823 Piotr Demurat.

Dzieci osoby nr. 123, Stanisława Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Anny Tymińskiej h. Prus?.

193. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Józef, dziedzic cząstkowy w Białych - Papieżach, ur. Białe - Papieże, par. Czyżew 16.02.1834, ~ Czyżew, chrzestni: Jan Jaźwiński z żoną Anną, ślub 1., Czyżew 18.01.1854 Marianna Zawistowska h. Jastrzębiec, ur. Przeździecko - Pierzchały, par. Andrzejewo 1824, zm. Białe - Papieże, par. Czyżew 1867, c. Franciszka i Anny Sutkowskiej, świadkowie ślubu Wojciech i Mikołaj Jaźwińscy, ślub 2., Czyżew 21.07.1867 Anna Murawska h. Ślepowron, ur. Murawskie Miazgi, par. Czyżew, c. Feliksa i Marianny Zawistowskiej.
194. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Wojciech, dziedzic cząstkowy w Dmochach Wochach, ur. Białe - Papieże, par. Czyżew 06.04.1837, ~ Czyżew. ks. Jan Burtkowski, proboszcz, chrzestni: Franciszek Biały i Antonina Biały, asysta Fabian Biały i Marianna Biały, świadkowie ślubu: Wiktor Janczewski dziedzic części wsi i Franciszek Kruczewski, organista czyżewski, ślub, Czyżew 24.02.1862 Marcjanna Żochowska h. Brodzic, ur. Dmochy Wochy, par. Czyżew 1840, c. Jakuba i Antoniny Załuskiej.
195. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Jan, ur. Białe - Papieże, par. Czyżew 11.04.1840, ~ Czyżew, ks. proboszcz Jan Bartkowski, chrzestni: Wawrzyniec i Marianna Skupiewscy, asysta Józef Biały i Ewa Biały, panna, ślub Czyżew 1868 Karolina Dmochowska h. Pobóg, ur. Dmochy Wochy, par. Czyżew 1842, c. Franciszka i Józefy Zaremby.
196. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Marianna, ślub Ludwik Żochowski h. Brodzic, ur. Godlewo Gudosze, gm. Szulborze Wielkie, s. Michała i Marcjanny Rytel.

Dzieci osoby nr. 137,  Katarzyny Józefaty Wiercińskiej i Józefa Zaremby h. Zaremba.

197. Zaremba h. Zaremba, Paulina, ur. Wiercień Duży 14.01.1836, ~ Dziadkowice, ks. Ignacy Jaworowski, chrzestni: Franciszek Kociołkowski z Rozalią Miłkowską, wdową.
198. Zaremba h. Zaremba, Piotr, ur. Wiercień Duży 17.01.1838, ~ Dziadkowice, ks. Ignacy Jaworowski, chrzestni: Karol Wierciński z Marianną Boguszewską.
199. Zaremba h. Zaremba, Maciej, ur. Wiercień Duży 23.02.1842, ~ Dziadkowice, ks. Ignacy Jaworowski, chrzestni: Kazimierz Januszewicz, były asesor z Felicjanną Kociołkowską.
200. Zaremba h. Zaremba, Wincenty, ur. 1850, zm. 16.08.1852, miał 2 lata.

Córki osoby nr. 144, Julii Wiercińskiej zwanej Zygmunt i Wojciecha Uszyńskiego h. Lubicz.
201. Uszyńska h. Lubicz, Alicja, ur. 1847.
202. Uszyńska h. Lubicz, Stefania, ur. 1850.

Syn osoby nr. 160, Piotra Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Franciszki Olszewskiej h. Ślepowron.

203. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Władysław, ur. 20.07.1863, zm. 22.07.1863
1863 r. - umarło niemowlę imieniem Władysław odnodworców Piotra i Franciszki z Olszewskich.

Syn osoby nr. 176,  Emili Heleny Wiercińskiej zwanej Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron z N. N.
204. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Marceli, ur. Stara Wieś, pow. Bychawa, woj lub. 11.02.1840, ~ Bychawa, chrzestni: J.P. Grzegorz Madejski, organista w Bychawie i Katarzyna Zięba, włościanka, zm. ok.1850.

Córki osoby nr. 187, Elżbiety Teresy AntoninyWiercińskiej zwanej Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Marcina Rembacza.

2
05. Rembacz, Ludwika, zm. 27.03.1914.
206. Rembacz, Józefa, nauczycielka.
207. Rembacz, Maria, nauczycielka w Kobielniku.

Córki osoby nr. 188 Mikołaja Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i  Salomei Siemińskiej.
208. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Marianna, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1830, ślub Franciszek Kuć.
209. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Teofila, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1834.

Dzieci osoby nr. 190, Jana Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Kunegundy Mateuszczyk.

210. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Julianna, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1820, ślub Wizna 1843 Jan Detkiewicz.
211. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Mikołaj, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1822, zm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1832.
212. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Baltazar, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie ok. 1823, ślub Wizna 1843 Elżbieta Jagielska, zm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1883, c. Marcina i Marianny.
213. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Kazimierz, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1825, ślub Wizna 1848 Marianna Olszewska h. Ślepowron.
214. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Franciszek, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1828.

Synowie osoby nr. 193, Józefa Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Marianny Zawistowskiej h. Jastrzębiec

215. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Jan Józef, ur. Białe - Papieże, par. Czyżew 03.06.1859, ~ Czyżew, ks. proboszcz Tomasz Gogolewski, chrzestni: Mikołaj Jaźwiński i Ewa Dąbrowska.
216. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Stanisław, ur. Białe - Papieże, par. Czyżew 06.02. 1861, ~ Czyżew, ks. proboszcz Tomasz Gogolewski 09.02.1861, chrzestni: Wiktor Sienicki i Józefa Sienicka.

Córka osoby nr. 193, Józefa Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Anny Murawskiej h. Ślepowron.

217. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Anna, ur. Białe - Papieże, par. Czyżew 28.08.1864, ~ Czyżew, ks. proboszcz Tomasz Gogolewski 30.08.1864, chrzestni: Wincenty Jaźwiński i Eleonora Jaźwińska.

Synowie osoby nr. 194, Wojciecha Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Marcjanny Żochowskiej h. Brodzic.

218. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Aleksander, ur. Białe - Papieże, par. Czyżew 06.03.1863, ~ Czyżew, ks. proboszcz Tomasz Gogolewski, chrzestni: Tadeusz Żochowski i Henryka Żochowska.
219. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Adolf, ur. Dmochy Wochy, par. Czyżew 16.10.1865, ~ Czyżew, ks. proboszcz Tomasz Gogolewski, chrzestni: Franciszek Zaremba i Marianna Wiercińska.

Dzieci osoby nr. 195, Jana Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Karoliny Dmochowskiej h. Pobóg.

220. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Julian, ur. Białe -Papieże, par. Czyżew 16.01.1869.
221. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Paulina, ur. Białe - Papieże, par. Czyżew 1874, zm. 1875.

Dzieci osoby nr. 212, Baltazara Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Elżbiety Jagielskiej.

222. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Katarzyna, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1844, ślub Wizna 1878 Walenty Tomaszewski.
223. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Paweł, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1846, zm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1846.
224. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Maciej, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1847, zm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1848.
225. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Franciszka, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1849, ślub Wizna 1874 Walenty Domurat.
226. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Jan, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1851, zm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1882, ślub Wizna 1874 Marianna Szczęsna, ur. Grądy ok.1852.
227. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Katarzyna, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1855.
228. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Julianna, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1858, ślub Wizna 1881 Paweł Kajetan Woliński.
229. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Franciszek, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1861.
230. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Marianna, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1865, zm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1865.


Dzieci osoby nr. 226, Jana Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron i Marianny Szczęsnej.

231. Wiercińska zwana Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Jadwiga, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1881, zm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1881.
232. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Jan, ur. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie 1882.