23
Jul

VII

 Polska flaga Union Jackflaga rosjiTranslator


Genealogia Snopek Wiercińskich h. Rawicz.


1. Wierciński zwany Snopek h. Abdank, Hieronimnajstarszy syn Jana z Wiercian, współdziedzic Wiercienia Wielkiego w par. Dziadkowice, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1473, zm. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1545, ślub N. N.
1473 -  najstarszy syn Jana Hieronim zachował przydomek Snopek. Linia po nim powróciła do herbu pierwotnego Rawa.
1528 - Wirtenski 4 konie.
1535 - Hieronim Wierciński C.Dr.


źródła: 

Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.
Aleksander Stekert, Przydomki polskie, litewskie i rusińskie, s. 113, poz. 2133, W. L. Anczyc, Kraków 1897.
Jan Ciechanowicz, Rody Rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 5, s. 344, FOSZE, Rzeszów 2001, ISBN 83-87602-88-4 
Aleksander Jabłonowski, Źródła dziejowe tom XVII część II Polska XVI wieku pod względem geograficzno statystycznym tom VI część II Podlasie, popis wojenny ziemian województwa Podlaskiego mocą uchwały sejmu Wileńskiego 1528.

Synowie osoby nr. 1, Hieronima Wiercińskiego zwanego Snopek h. Abdank  i N.N.

2. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Jan, ur. Wiercień Duży ok. 1525, zm. Wiercień Duży, ok. 1605, żona N. N.
1598 - Wierciński w Podlaskiem województwie, Jana wspomina w r. 1598 Nieszpork. fol.163. 

źródła: 
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.
Kasper Niesiecki, Jan Nepomucen Bobrowicz (opr.), Herbarz polski, t. 9, s. 308, na podst. wyd. z Lipska, WAiF, 1979.

3. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Szymon, założyciel Wiercienia Małego, ur. Wiercień Wielki [Duży], par. Dziadkowice, ok. 1535, zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1600, ślub 1 z N.N., ślub 2, ok. 1559, Małgorzata Niemojewska h. Rola, ur. ok. 1570, c. Jana Niemojewskiego (ok. 1531 - 1618) s. Mateusza, dziedzica Łowienka, kasztelana chełmińskiego i Katarzyny (1538-1604) c. wojewody chełmińskiego Stanisława Kostki h. Dąbrowa, wdowa po kasztelanie śremskim Kacprze Rozdrażewskim (ok. 1538-1611).
1598-1610 - Kasper Rozdrażewski, kasztelan śremski.
Małgorzata to  druga żona Kaspra. Jej braćmi byli: starosta starogardzki  w latach 1625-1635 Maciej Feliks Niemojewski, kasztelan chełmiński [1611-1615] Jerzy żonaty z Karnkowską oraz starosta rogoziński i kasztelan elbląski (1615 - 1619) Stanisław. Małgorzata miała kilka sióstr. Z nich Zofia była za kasztelanem ciechanowskim Franciszkiem Krasińskim (zm. 1603). N za Kaczkowskim, N. za Piotrem Grabskim, w latach 1603 – 1606, chorążym brzeskim, następnie starostą kruszwickim i N. za Kliczewskim. Magorzata była spokrewniona z Janem Niemojewskim s. Mikołaja i N. Kaczkowskiej, arianinem, zmarłym w Lublinie dnia 08.03.1598 roku.
źródła:  
Wojciech Wielądko Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD. 
Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej, t. 12, str. 105-107, Niemojewscy herbu Rola.
Jerzy Antoni Kostka, Kostkowie herbu Dąbrowa,  s. 83, 258, 259, 280, 281, 282, Wyd. Z.P. Polimer, Koszalin 2010.
Polski Słownik Biograficzny, t. XXIII  [w:] Lech Szucki, Janusz Tazbir, Jan Niemojewski h. Szeliga,  1978 r. 
Józefat Płokarz, Jan Niemojewski : studium z dziejów arjan polskich, Kraków 1922.
Tomasz Jurek red., Stanisław Prinke, opr. inf. edycja elektroniczna, s. 81, Słownik Historyczno- Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu.
Stanisław Niemojewski,  
Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606, Warszawa 2006. 

Syn osoby nr. 2,  Jana Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i N. N.

4. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Adam, ur. Wiercień Mały, ok. 1565, zm. Wiercień Duży ok. 1650, żona Zofia Lubowicka h. Ślepowron.
1641 - Adam olim Joannis Wiercienski de Wiercienie Magna, Alberto filio Simoni de Wiercienie Parva, Joannis olim Christopheri Moczulski, obligo.źródła: 

Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.
Księga ziemska drohicka (sumariusz), 1641.

Dzieci osoby nr. 3, Szymona Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i N.N.

5. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Jakub, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1560, zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1620, żona N. N.
6. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Wojciech, ur. Wiercień Mały ok. 1565, zm. Wiercień Mały po 1641.
1641 - Adam olim Joannis Wiercienski de Wiercienie Magna, Alberto filio Simoni de Wiercienie Parva, Joannis olim Christopheri Moczulski, obligo.

Adam

źródła: 
1641 Adam s. Jana, księga ziemska drohicka (sumariusz)

Syn osoby nr. 3, Szymona Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Małgorzaty Niemojewskiej h. Rola.

7. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Maciej, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1613, zm. ok. 1680, ślub z N. N.
źródła:
Teki Dworzaczka (f. 61)

Dzieci osoby nr. 4,  Adama Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i  Zofii Lubowickiej h. Ślepowron.

8. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Jan,  ur. Wiercień Wielki w par. Dziadkowice,  ok. 1583, zm. 1640. żona N. N.
źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.

9. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Adam, żołnierz, rycerz, dziedzic Kuźminy k. Otrochimowa, woj. smoleńskie, ur. ok. 1600, zm. prawdopodobnie w 1654 r, Ślub N. Jarocka h. Rawicz.
Na lata 1654–1667 przypada wojna obronna Rzeczpospolitej z armią cara Moskwy, tzw. wojna moskiewska.
1654.06.09 - Adam brał udział w obronie Smoleńska, Pan Adam Snopek z majętności Kuźmina sam stawa. 

źródła:

Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, t. 14, s. 36, 1904.

Syn osoby nr. 5, Jakuba Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i N. N.

10. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Adam, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1590, zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok.1650, żona N. N.
źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.

Dzieci osoby nr. 8, Jana Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i N.N.

11. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Wojciech, dziedzic Kulikowa k. Mielnika i działu w Wiercieniu Wielkim, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1600, zm. 1670, ślub 1. Anna Dołęgowska, ślub 2., Zofia Kosińska h. Rawicz c. Jerzego.

12. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Paweł, 1674 elektor króla Jana III Sobieskiego, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1610, zm. ok.1680, żona N. N.
1648 - Pauli olim Joannis Wierciński suo Nobilis Bartholomei, fratris germani et Agatha Wiercinska, consoris Bartholomei filia olim Nicolai.
1674 - elektor króla Jana III Sobieskiego. 
źródła:
1648 Inhibitio Wiercienie Magna, Wyszomirscy h. Rawicz. Akta prawno-majątkowe. Sprawy z Błońskimi i Wiercińskimi o Błonie i Wyszomierze (łomżyńskie). 29/678/0/2/434, Zbiór Zygmunta Glogera 2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny NAC
Kasper Niesiecki, Jan Nepomucen Bobrowicz (opr.), Herbarz polski, t. 9, s. 308, na podst. wyd z Lipska, WAiF.
Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej Pietruski, Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku1674, Augusta II roku 1697 i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych Królów Polskich, Wielkich Książąt Litewskich, s. 397, nakł. Kajetan Jabłoński, Lwów 1845. Pietruski błędnie odczytał nazwisko Wierciński jako Paweł Wieruński. [z liter c oraz i wyszło u.]

13. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Bartłomiej, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1615, zm. ok. 1690, żona Agata Wiercińska zwana Buzak h. Ślepowron, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1625, zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice po 1648 r.
1648 - Pauli olim Joannis Wierciński suo Nobilis Bartholomei, fratris germani et Agatha Wiercinska, consoris Bartholomei filia olim Nicolai.
1676 - Szlachetny Bartosz Wierciński Snopczyk z żoną płaci 4 zł podatku.
1677 - Bartłomiej s. Jana. 


źródła:
1648 Inhibitio Wiercienie Magna, Wyszomirscy h. Rawicz. Akta prawno-majątkowe. Sprawy z Błońskimi i Wiercińskimi o Błonie i Wyszomierze (łomżyńskie). 29/678/0/2/434, Zbiór Zygmunta Glogera 2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny NAC. 
Księga Ziemska Drohicka [sumariusz]
1676 pogłówne Wiercień Mały (Wiercen Parva)


Syn osoby nr. 9, Adama Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i N. Jarockiej h. Rawicz.

14. Wierciński zwany Jarocki h. Rawicz, Aleksander, żołnierz, rycerz , ur. ok. 1635, zm. ok. 1700, żona N. N.
1654.06.09 - Aleksander brał udział w obronie Smoleńska przed armią rosyjską, Od JMP Andrzeja Szostowickiego, skarbnika witebskiego z majętności Otrochimowa i innych staje p. Aleksander Jarocki Wierciński.
1654.10.03 - kapitulacja twierdzy Smoleńsk.
źródła:
Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, t. 14, s. 35, 1904.

Synowie osoby nr. 10, Adama Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i N. N.

15. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Piotr, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1620, zm. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1700, żona N. N.
1664 - C.Dr, wpis dot. Piotra.

źródła:
Wojciech Wielądko Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, 1664 C.Dr, AGAD.

16. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Mikołaj, ur. ok. 1620, zm. ok. 1700.

Dzieci osoby nr. 11, Wojciecha Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Zofii Kosińskiej h. Rawicz.

17. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Jan, ur. Wiercień Duży ok. 1617, zm. przed. 1639, żona Agnieszka Pietrzykowska.
1639 w Brańsku Agnieszka, wdowa po Janie, kwituje Mateusza syna Wojciecha.
18. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Stefan, dziedzic Kulikowa, ur. Wiercień Duży ok. 1620, zm. Kulikowo k. Mielnika przed.1675, żona Katarzyna N.
19. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Maciej [Mateusz], ur. ok. 1622, zm. ok. 1700, żona Anna Wojtkowska h. Lubicz.
20. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Maciej, ur. ok. 1626, zm ok. 1700, żona 1, Zofia Jakubowska, żona 2, Apolonia Truskowska.

Synowie osoby nr. 12, Pawła Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i N. N.

21. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Jan, ur. ok. 1630, zm. ok. 1700.
1648 - Joannes Wierciński olim Pauli et Mathia, fratris germani.
1665 - Jan s. Pawła i Wawrzyniec Moczulski, zobowiązanie.

źródła:
1648 - Inhibitio Wiercienie Magna, Wyszomirscy h. Rawicz. Akta prawno-majątkowe. Sprawy z Błońskimi i Wiercińskimi o Błonie i Wyszomierze (łomżyńskie). 29/678/0/2/434, Zbiór Zygmunta Glogera 2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny NAC.

22. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Maciej, ur. ok. 1630, zm. ok. 1700.
1648 - Joannes Wierciński olim Pauli et Mathia, fratris germani, żona N. N.

źródła:
1648 Inhibitio Wiercienie Magna, Wyszomirscy h. Rawicz. Akta prawno-majątkowe. Sprawy z Błońskimi i Wiercińskimi o Błonie i Wyszomierze (łomżyńskie). 29/678/0/2/434, Zbiór Zygmunta Glogera 2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny NAC.
1665 - Księga ziemska drohicka (sumariusz)

Syn osoby nr. 14, Aleksandra Wiercińskiego zwanego Jarocki i N. N.

23. Wierciński zwany Jarocki h. Rawicz, Antoni, ur. ok. 1675, zm. ok. 1750, żona Jadwiga Zaręba h. Zaremba, ur. ok. 1700, zm. ok. 1760
1704 - elektor króla Stanisława Leszczyńskiego.
źródła:
Jerzy Dunin Borkowski, Mieczyslaw Dunin Wasowicz, Elektorowie królów Wladyslawa IV, Michala Korybuta, Stanislawa Leszczynskiego i spis stronników Augusta III, [w:] Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, t. I, nakl. Elżbiety z hr. Losiów Duninowej-Borkowskiej, Lwów 1910.

Dzieci osoby nr. 15,  Piotra Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i  N. N.

24. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Stefan s. Piotra, cześnik drohicki, towarzysz chorągwi husarskiej, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1640, zm. ok. 1710, żona Teodora Niewiarowska h. Ślepowron, ur. ok. 1652, zm. ok. 1710.
1683 - Stefan i Wawrzyniec s. Piotra z Wiercienia Dużego, cesja na Ludwika s. Stanisława z Wiercienia Małego.
1687 - C.Dr. wpis dot. Stefana.

1687 - dziedzic działu w Wiercieniu Małym.
1690 - dziedzic Narmojni w par. Szatek, pow. Wiłkomierz [Narmojnie od 1784 w rekach Brunowów, starościców rumszyckich] i Degianiec par. Troupie [Degiańce od 1784 w rękach Butlera]1704.10.07 - list Stefana Wiercińskiego do podczaszego Kalickiego, Ostrowiec k. Słucka,''bom jest szlachcic i powiernik Xa: L i towarzysz podlegający prawom i artykułom wojskowym'' Józef Brantd. Husarz, źródło wikipedia.

źródła:
Wojciech Wielądko Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, 1687 C.Dr, AGAD.
1704 - list Stefana Wiercińskiego do podczaszego Kalickiego, Ostrowiec k. Słucka. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, dział V - Listy domów obcych, sygnatura 1/354/0/5/17318, AGAD.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914.
1683 - Księga ziemska drohicka (sumariusz)
25. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Wawrzyniec, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1640, zm. ok. 1720.
1687 - C.Dr. wpis dot. Wawrzyńca, żona N. N.
źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, 1687 C.Dr, AGAD. 
1683 - Księga ziemska drohicka (sumariusz)
26. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Justyna, ur. ok. 1650, zm. ok. 1710, ślub Wojciech Tołwiński h. Ogończyk.
źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, AGAD.

Córka osoby nr. 18, Stefana Wiercińskiego s. Wojciecha zwanego Snopek h. Rawicz i Katarzyny N.


27. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Anna.

Dzieci osoby nr. 19, Macieja [Mateusza] Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Anny Wojtkowskiej h. Lubicz.


28. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Marcin, ur. Wiercień Duży ok. 1642, zm. ok. 1730, pochowany w Dziadkowicach, żona Zofia Wiercińska zwana Krzysztosiak h. Ślepowron, ur. Wiercień, par. Boćki ok. 1650.Fragment testamentu Marcina Wiercińskiego.

źródła:

Dokumenty wywodowe miecznika bielskiego Feliksa Polikarpa Wiercińskiego, testament Marcina Wiercińskiego z 1734 r., archiwum prywatne Wiercińskich.


29. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Stanisław, ur. Wiercień Duży, par. Dziadkowice ok. 1650, ślub Helena Truskowska v. Truszkowska zwana Chrząszcz h. Trzaska, ur. Truski, ob. gm. Bielsk Podlaski, pow. bielski ok. 1660.

30. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Franciszek.


Dzieci osoby nr. 23, Antoniego Wiercińskiego zwanego Jarocki h. Rawicz i Jadwigi Zaręby h. Zaremba.

31. Wiercińska zwana Jarocka h. Rawicz, Marianna, ur. Wiercień Mały 11.12.1719, ~ Siemiatycze, chrzestni: Maciej Grzybowski i Teresa Wiercińska.
32. Wierciński zwany Jarocki h. Rawicz, Karol, ur. Wiercień Mały 04.10.1722,~ Siemiatycze, ks. Tomasz Brodowicz, chrzestni: Szlachetni Michał Kobyliński i Marianna Grzybowska.

Dzieci osoby nr. 24, Stefana Wiercińskiego h. Rawicz s. Piotra i Teodory Niewiarowskiej h. Ślepowron.

33. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Szymon, cześnik drohicki, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1668, zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1718, żona N.N.
1687 C.Dr, Szymon Wierciński, cześnik.
źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron. 1687 C.Dr.

34. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Florian
, cześnik drohicki, deputat wojskowy, towarzysz pancerny, ur.  Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1670, zm. po 1746,  - ślub 1, po 1694  Eufemia Anna Blinstrub h. Łabędź, wojszczanka witebska, wdowa po podczaszym starodubowskim w latach 1678-1694 Jakubie Worłowskim z Gieka, wyznawcy kalwinizmu, ślub 2, około 1714, Helena Szołkowska h. SzeligaSzołkowski herbu Szeliga, ale księżyc bez krzyża noszą . Jan Szołkowski podczaszy Wileński, poseł na sejm 1662. Constit. Fol. 2 i Mikołaj Szołkowski z tegoż komissarzem naznaczony do zapłaty wojsku, Constit. f.5,  Stanisław pisarz ziemski Wiłkomierski, poseł na konwolacyą 1696.
1700.10.02 - familia Wiercińskich od najdawniejszych czasów podług świadectwa kronikarzy polskich szczycąc się dostojnością i prerogatywami stanu szlacheckiego, używa herbu Rawicz, którego opisanie następne, panna siedząca na niedźwiedziu w polu żółtem. Wzięty za protoplastę rodu Wiercińskich Floryan Snopek Wierciński cześnik drohicki jako aktualny szlachcic znajdował się na generalnym zjeździe senatorów, dygnitarzy urzędników ziemskich i grodzkich, rycerstwa i szlachty roku 1700 Oktobra 2 pod Olkienikami odbytym.
1700 - w Województwie Podlaskim, z chlubnym Domu swego kwitnąc zaszczytem, od kilku wieków w Ziemi Drohickiej na Wielkim i Małym Wiercinie, dziedzictwy zasiedlona, wielu znakomitych w Ojczyźnie odważnych w boju rycerzy i użytecznych krajowi mężów wydała. O których pisząc autor Historyi Polskiej Niesiecki w tomie IV dzieła swojego na karcie 515 między innemi wymienia: Jana, jeszcze w roku 1598, a Pawła, że Jana III podpisał elekcyą królewską, Akta zaś Ziemi Drohickiej, z których nadpradziad wywodzących się własną ręką wypisał notacyą najdujących się licznych tam tranzaktów, poczynając prosto od roku 1600, świadczą o ciągłym Małego i Wielkiego Wiercina dziedziczeniu tej familii, aż do pomienionego pradziada Floryana Wiercińskiego, czesznika drohickiego.
1700- posesor Troupi par. Troupie, pow. Wiłkomierz, dziedzic Narmojni par. Szatek pow. Wiłkomierz, Fiedoryszek i Łabunowa.
1700.10.04 -1708 - jak poświadczył kwit wojskowy 4 oktiabria mu wydany,że w czasie boju krwawego pod Olkiennikami stawał z wojennym uzbrojony rynsztunkiem a będąc towarzyszem hetmańskiej chorągwi pancernej kilkokroć był wojskowym deputatem o czem przekonały 1702 Julii 16 i 1706 Februari ordynacye hetmana Wielkiego Xisięstwa Litewskiego Xięcia Wiszniowieckiego, który mu w nagrodę pomienionych strat i trudów wojennych assygnował 1708 februaryi 15 z dóbr Fiedoryszek w wiłkomierskim powiecie złotych 300 a oktobra 7 w tymże roku zabezpieczył swą ochroną dobra jego Trowpie wszelkich nadużyciów wojskowych
1706- Fragment aktu darowizny części dóbr Łabunów przez Floriana i Eufemię z Blinskubów [wł. Blinstrubów, błędny opis w AGAD] 1°v Worłowską Wiercińskich Maciejowi i Zofii z Worłowskich Szołkowskim.
1715.04.29 - majętność [Troupie] wspólnie z żoną swą Heleną Szołkowską, prawem wieczystym od Szołkowskich w 1715 Apryla 29 na wieczność kupił.
1718 - Floryan Wierciński w 1718 był cześnikiem Ziemi Drohickiej, który to tytuł przez pokolenia członkowie tego rodu nosili.
1729.02.03, Troupie - list do X. Radziwiłła '' Luboć w podstarości jestem będąc czasu kadencji Wieczystej nie przyszło zasnąć, stopy J.O Xięcia Pana Dobrodzieja, też teraz literalnie przez Syna mego służąc oraz siebie y syna mego do służby zaręczając '' Floryan Wierciński, cześnik drogicki. AGAD.

1746.04 - następnie wzmieniony teraz Florian Wierciński, że oprócz majątku ojczystego po przodkach Narmojnie zwanego wspólnie z żoną Heleną Szołkowską, posiadał majętność Sroupie [prawidłowo Troupie] z poddanymi w powiecie wiłkomierskim. Zostawił on po sobie synów trzech: Antoniego, Józefa y Jakuba Wiercińskich, jak o tem poświadczył testament tegoż Floryana Wiercińskiego w roku 1746 Aprila sporządzony. [ patrz: Genealogia litewskich linii Wiercińskich]
źródła:
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914.
1706 Archiwum Zabiełłów, Zabiełłowie - dobra, sygnatura 1/383/0/-/116, AGAD.
1729 - list Floriana do X. Radziwiłła, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, dział V - Listy domów obcych, sygnatura 1/354/0/5/17316, AGAD.
Jan Ciechanowicz, Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego Rzeszów, t. 5, s. 344–347, FOSZE, 2001–2006, ISBN 83-87602-80-9 , na podstawie wywodów familii urodzonych Snopków Wiercińskich herbu Rawicz CPAH Litwy w Wilnie, f 391,z. 4 nr 3240, s. 31, CPAH Litwy w Wilnie . f391z 8 nr 2597, s. 263-270, CPAHL, f.391, z 1, nr 1010, s.5-6, CPAHL, f.391,z.1 nr. 1055, s 101-103, CPAHL, f. 391, z. 4, nr 3240, s. 81-91.
Jan Ciechanowicz, Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski t. 2, s. 486–489, ISBN 83-89968-61-4 .
Helena Kozerska, Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Wydania 5 pod nr 257 - dane z 1820 15 III w Wilnie. 
Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: spisy t. IV  [w:] Worłowski Jakub, s.271, DiG, 2004.

35. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Walerian, cześnikowicz drohicki, towarzysz pancerny wiłkomirskiej chorągwi Szyrwińskiego, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1675, zm. ok. 1720.

1710.06.04 - urodzony pan Tomasz Szawgowicz, sługa urodzonego jegomości pana Waleryana Wiercińskiego, towarzysza chorągwi Petychorskiej wielmożnego jegomości pana Szyrwińskiego, chorążego Wiłkomirskiego, imieniem pana swego (...) świadczył y manifestował się o to: Iż gdy jegomość pan Wierciński, towarzysz pomienionej chorągwi, pan comparentis, roku teraźniejszego tysiąc siedemset dziesiątego, in Lunio, jadąc do miasta Czarnobyla, w województwie kijowskim, na jarmark, w święto Tróycy Przenayświętszey przypadający według ruskiego kalendarza, zjechał się w drodze z ichmość pany Kazimierzem i Józefem Pruszyńskimi i Stanisławem Łukaszewskim, na tenże jarmark jadącemi, z którymi ichmościami jadąc w kompani, przyjechali do wsi Ilinja, staneliw karczmie dla popasu koni, aliści tam zastali dwóch pachołków, jednego Zabłockiego, drugiego Kowalewskiego, także popasujących, którzy gdzieś w Polszcze zaszkodziwszy, uciekali; a gdy tak jegomość pan Wierciński, pan comparentis, jako y ichmość panowie Pruszyńscy y Łukaszewski onych poczęli pytać, skąd by byli, tedy ci pomienieni Zabłocki y Kowalewski, żadnego wywodu z siebie nie dawszy, od koni y od wszystkiego pouciekali, które konie dwoje y rzeczy onych pozostałe tak pan comparentis, jako ichmość panowie Pruszyńscy y Łukaszewski zabrawszy, między sobą na cztery części podzielili; z których rzeczy na czwartą część panu comparentis to się dostało: koń siwy chudy y stary, pistoletówpara z pokrowcami czerwonemi szarżowemi, guzików srebrnych małych jedenaście, pieniędzy tynfów sześćdziesiąt, więcey nic; drugie zaś rzeczy, koń, y pieniądze, to jest trzy części, jako to szabla jedna oprawna dobra, druga czarna, koń cisawy, kulbak dwie z woyłokami, pistoletów para, korale, perła, pieniędzy trzydzieści talery bitych, cotylko tenże comparensmógł pamiętać, jako y przy tym będący, inszych zaśrzeczy, których więcey było nie pamięta, - te się wszystkie wyszpomienionym ichmościom panom Pruszyńskimy Łukaszewskiemu dostali się; o co idem comparens nomine pana swego, postrzegając na po tymwszelkiey całości, iterum iterumque przed urzędem ninieyszym świadczyły manifestował się, prosząc, aby ta manifestacya do xiąg ninieyszych przyjęta była, co y otrzymał.


Józef Brandt, Towarzysz pancerny.
źródła:

Arhiv yugo zapadnoj Rossji 1498–1795 Akta ziemskie kijowskie, podolskie i wołyńskie cz. 6 t. 1 wyd. Kijów 1876, księga kijowska 1709–1710 nr 27, karta 341.

36. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Franciszka, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice 26.10. 1700, ~ Siemiatycze, ks. Tomasz Łapiński, altarysta siemiatycki, chrzestni: Walenty Niewiarowski i Anna Wiercińska.

Dzieci osoby nr. 25, Wawrzyńca Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i N. N.

37. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Krzysztof, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1670, zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice  ślub, ok. 1730, Marianna Zalewska h. Lubicz.

38. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Dorota, ur. ok. 1676, zm. ok. 1730,  ślub 1, N. Grzybowski h. Pobóg, zm. przed 1697, ślub 2, ok. 1715, Maciej Kłopotowski h. Pomian.1696-rozliczenie z działu w Wiercieniu Małym z Wojciechem Kłopotowskim s. Franciszka.
1697 -Dorota Grzybowska c. Wawrzyńca Wiercińskiego, wdowa, sprzedaje swój dział w Wiercieniu Małym Stefanowi Piotrowskiemu s. Teodora.
źródła:
1696, księga ziemska drohicka [sumariusz]
1697, księga ziemska drohicka [sumariusz]

Dzieci osoby nr. 28, Marcina Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Zofii Wiercińskiej zwanej Krzysztosiak h. Ślepowron.Fragment genealogii, archiwum prywatne Wiercińskich


39. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Tomasz, ur. Wiercień Duży ok. 1672, zm. Wiercień, par. Boćki, ślub 1760 Anastazja Łuba h. Lubicz.

40. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Andrzej, dziedzic działu w Jakubowicach w parafii Boćki, ur. Wiercień Duży, ok. 1675, zm. Jakubowice. par. Boćki, ślub 1740, Domicella Fedorowicz zwana Hryniewiecka h. Oginiec, ur. Jakubowice, par. Boćki 02.10.1678, zm. ok.1760, córka Samuela i Anny. [ patrz: halicko - wołyńskie linie Wiercińskich]
źródła:
Jan Marek Giżycki, Spis ważniejszych miejscowości w powiecie starokonstantynowskim na Wołyniu z 32 rycinami. s. 233, 356, 673, ibidem, drzewo genealogiczne Snopek Wiercińskich h. Rawicz, nakł. niektórych ziemian wołyńskich, Stary-Konstantynów, druk. W. L. Anczyc, Kraków 1910.

41. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Justyna, ur.Wiercień, par. Boćki 20.02.1677, ~ Boćki, ks. Aleksander Henkiel, chrzestni: Stanisław Wierciński zwany Krzysztosiak i Marianna Wiercińska, żona Pawła zwanego Krzysztosiak.

42. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Marianna, ur. Wiercień, par. Boćki 1678, ~ Boćki, chrzestni: Michał Wierciński zwany Konaszuk i Teresa Średnicka, żona Szymona Średnickiego zwanego Siekluka.

43. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Stanisław,  ur. ok. 1700, zm ok. 1750, żona N. Zielińska, ur. ok. 1720, zm. ok. 1790.
1745 - C.Dr. Józef Wierciński z Marianną Zielińską. [ patrz: Linia sandomierska Wiercińskich]
źródła:
Wojciech Wielądko, Drzewa genealogiczne Wiercińskich h. Rawicz i Ślepowron, 1745 C.Dr, AGAD.

Dzieci osoby nr. 29, Stanisława Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Heleny Truskowskiej zwanej Chrząszcz h. Trzaska.

44. Wiercińskia zwana Snopek h. Rawicz, Justyna, ur. Wiercień, par. Boćki 23.02.1677, ~ Boćki, ks. Marcin Prusiewicz, chrzestni: Bartłomiej Wierciński zwany Konaszko i Marianna Wiercińska, żona Pawła Wiercińskiego zwanego Krzysztosiak, bliźniaczka.
45. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Maciej, ur. Wiercień, par. Boćki 23.02.1677, bliżniak.
46. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Paweł, ur. Wiercień, par. Boćki 12.01.1681, ~ Boćki, ks. Grzegorz Topczewski, chrzestni: Bartłomiej Wierciński zwany Konaszuk i Marianna Wiercieńska.

Syn osoby nr. 33, Szymona Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i N.N.


47. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Marcin, ostatni tytularny cześnik drohicki, ur. ok. 1710, zm. 1765,  żona N. N.
1718 - Floryan Wierciński w 1718 był cześnikiem Ziemi Drohickiej, który to tytuł przez pokolenia członkowie tego rodu nosili. Tak np. Marcin Wierciński już w końcu w XVIII w. był też cześnikiem Ziemi Drohickiej, ale jako ostatni, gdyż władze rosyjskie położyły niebawem kres polskim tytułom i rangom.
źródła:
Jan Ciechanowicz, Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego - Rzeszów t. 5, s. 344-347, FOSZE, 2001-2006, ISBN 82-89968-61-4
Jan Ciechanowicz, Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski t. 2, s. 486-489, ISBN 83-89968-61-4
Helena Kozerska, Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Wydania 5 pod nr 257 - dane z 1820 15 III w Wilnie.

 
Dzieci osoby nr. 37, Krzysztofa Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Marianny Zalewskiej h. Lubicz.

48. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Piotr, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice 28.06.1699, ~ Siemiatycze,  chrzest z wody, chrzestni: Generosi Franciszek Łazowski, adwokat siemiatycki z Agatą Wiercińską z Wiercienia, który został dopełniony 29. 07.1700, chrzestni ci sami.


49. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Szymon, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1710, zm. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok. 1780, żona N. N.

Córka osoby nr. 38, Doroty Wiercińskiej zwanej Snopek h. Rawicz i Macieja Kłopotowskiego h. Pomian.
 

50. Kłopotowka h. Pomian, Jadwiga Tekla, ur. 1717, ~ Siemiatycze, chrzestni: Sebastian Wierciński i Eufrozyna Hryniewiecka.

Dzieci osoby nr. 39, Tomasza Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz, matka Anastazja Łuba h. Lubicz. 

51. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Andrzej, dziedzic działu w Wiercieniu k. Bociek, ur. ok. 1710, ślub, Boćki, ks. Wojciech Antoni Jabłoński 15.01.1733,  Marianna Wińska h. Ostoja, świadkami  byli Jan i Tomasz Wiercińscy oraz Aleksander Sławuta.
1747 - Piotr, Grzegorz i Stanisław synowie Andrzeja i Domicelli Fedorowicz cedują dobra w Wiercieniu na brata stryjecznego Andrzeja s. Tomasza. 
źródła:
Sumariusze wywodowe miecznika bielskiego Feliksa Polikarpa.
Akt ślubu, Boćki 1733.
52. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Mikołaj
53. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Wojciech.

Dzieci osoby nr. 47, Marcina Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i N. N.

54. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Paweł, żona Katarzyna N. c. Jacentego.
55. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Antonina, ur. 1740, mąż Wojciech Niewiarowski h. Ślepowron, ur. ok. 1740.
56. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Ignacy, ur. ok. 1750.
57. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Franciszek, ur. 1760, ślub  Siemiatycze, 1787, ks. Antoni Wadowski  Agnieszka Kryńska h. Rawicz. Świadkiem był Piotr Wierciński.

Syn osoby nr. 49, Szymona Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i N. N.  

58. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Bartłomiej, ur. 1751, zm. Wiercień Mały 19.04.1811, żona Rozalia Tołwińska h. Ogończyk, ur. 1760, zm. Wiercień Mały 02.03.1814 ''Rozalia lat 54 mająca, wdowa po Bartłomieju Wiercińskim, córka Tomasza Tołwińskiego''.

Synowie osoby nr. 51,  Andrzeja Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Marianny Wińskiej h. Ostoja.
 

59. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Jan.
60. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Paulin.

Dzieci osoby nr. 54, Pawła Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Katarzyny N. c. Jacentego.

61. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Kazimierz, ur. 1753, zm. Wiercień Wielki 18.12.1813, żona Katarzyna Malinowska h. Ślepowron, ur. 1757, zm. po 1827.
62. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Franciszek, ur. Wiercień Wielki 1762, żona Agnieszka Kłopotowska h. Pomian, ur. Kłopoty Patry 1774, zm. 1832.
63. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Marianna, ur. ok.1765, zm. ok. 1809, mąż Józef Wygonowski zwany Zarzeczny h. Paprzyca, dziedzic działu w Piotrowie Krzywokołach, ur. ok. 1765.

Syn osoby nr. 55, Antoniny Wiercińskiej zwanej Snopek h. Rawicz i Wojciecha Niewiarowskiego h. Ślepowron.

64. Niewiarowski h. Ślepowron, Andrzej, ur Wiercień Mały 1759, zm. Wiercień Mały 07.01.1834, pochówek,  Dziadkowice, ks. Kamieński.

Dzieci osoby nr. 57,  Franciszka Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i  Agnieszki Kryńskiej h. Rawicz.

65. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Zuzanna, ur. 20.05.1810, ~ Dziadkowice, chrzestni: Michał Niewiarowski i Bogumiła Krassowska 66. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Marianna, ur, Wiercień Wielki 02.07.1817, ~ Dziadkowice, ks. Leon Kryński, chrzestni: Wincenty Malinowski z Katarzyną, żoną Augustyna Boguszewskiego.

Dzieci osoby nr. 58, Bartłomieja Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Rozalii Tołwińskiej h. Ogończyk

67. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Stanisław, ur. ok 1790 , żona Joanna Korzeniewska h. Ogończyk.
68. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Joanna, ślub 1808, Kazimierz Kosiński h. Rawicz s. Marcina.
69. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Zofia, ślub, Dziadkowice 11.1817 Michał Niewiarowski h. Ślepowron s. Piotra Villa Wiercien Minori [Wiercień Mały] - Nobilem Michaelem Niewiarowski juvenem filium olim Petri Niewiarowski et Nobilem Sophiam Virginem filam olim Bartholomei Wierciński - ślubu udzielił ks. Leon Kryński.
70. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Zuzanna, ślub Dziadkowice Józef Biszewski h. Ogończyk z Biszewa.

Syn osoby nr. 61, Kazimierza Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Katarzyny Malinowskiej h. Ślepowron.


71. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Stanisław, ur. ok. 1790, żona Marianna Rybałtowska h. Ślepowron.

Dzieci osoby nr. 62,  Franciszka Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Agnieszki Kłopotowskiej h. Pomian.

72. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Andrzej, ur. 1795, zm. 1829, ślub Dziadkowice, ks. Leon Kryński 02.02.1819 Joanna Wiercińska zwana Zygmunt h. Ślepowron, ur. 1797 ''Nobilem Andream Wierciński Juvenem Francisci Wierciński dicti Snopek filus et Nobilium Joannam Virginem, olim Petri Wierciński filam dicti Zygmąt'', świadkowie: Ignacy Wierciński, Franciszek Niewiarowski, Jan Kociołkowski.73. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Piotr, ur. 13.05.1813, zm. 11.12.1813.
74. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Wojciech,  ur. Villa Wiercienie Magna [Wiercień Wielki, Duży] 15.04.1815, ~ Dziadkowice, ks. Samuel Topczewski 16.04.1815, zm.02.1816.
1815 ''Millesimo Octingentesimo Decimo Quinto Anno Die dectima sexta mensis Aprilis baptisatio Infans nomine Adalbertus Nobilium Francisci Wiercienski dicti Snopek et Agneti Kłopotowski. Patrini Nobilis Casimirus Krassowski Szlaga, cum Petronela conjuga Nobilis Martini Tołwiński''
1816 '' Adalbertum Nobilum Francisci Wiercinski dicti Snopek et Agnetis de Patri''
75. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Marianna, ur. 1832, ślub Dziadkowice 14.11.1837 Mikołaj Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, ur. Orzepy, parafia Siemiatycze 1797.

Syn osoby nr. 63,  Marianny Wiercińskiej zwanej Snopek h. Rawicz i Józefa Wygonowskiego zwanego Zarzeczny h. Paprzyca. 

76. Wygonowski zwany Zarzeczny h. Paprzyca, Stanisław, ur. Piotrowo Krzywokoły, parafia Dziadkowice 1808, ślub Dziadkowice, ks. Józef Wąsowicz 23.05.1834, Franciszka Kosińska h. Rawicz, ur. Osmola, parafia Dziadkowice 1808 r., świadkowie ślubu, Szymon Porzeziński, Piotr Truszkowski.

Syn osoby nr. 67, Stanisława Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Joanny Korzeniewskiej h. Ogończyk.
 

77. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Wincenty, ur. Wiercień Mały, par. Dziadkowice ok . 1820, zm. 12.1822.

Córka osoby nr. 68, Joanny Wiercińskiej zwanej Snopek h. Rawicz i Kazimierza Kosińskiego h. Rawicz.

78. Kosińska h. Rawicz, Józefa, ur. Tołwin 18.04.1833, ~ Dziadkowice, ks. Maciej Kamieński, chrzestni: Benedykt Boguszewski z Zofią Tołwińską.

Córka osoby nr. 69, Zofii Wiercińskiej zwanej Snopek h. Rawicz i Michała Niewiarowskiego h. Ślepowron.

79. Niewiarowska h. Slepowron, Scholastyka, ur. Wiercień Mały 02.05.1825 Josephus Wąsowicz Curatus Dziadkowicensis Baptisavi Jnfantem Nomine Scholasticam (...) filam Nobilium Michaelis Niewiarowski olim Petri filii et Sophia Wiercińska Legittimorum Conjugum. Patrini [chrzestni]: Joannes Kociołkowski cum Joanna Niewiarowska.

Dzieci osoby nr. 70,  Zuzanny Wiercińskiej zwanej Snopek  i Józefa Biszewskiego h. Ogończyk.

80. Biszewski h. Ogończyk, Konstanty, ur. Biszewo 16.01.1810.
81. Biszewska h. Ogończyk, Barbara, ur. Biszewo 28.11.1812, ~ Dziadkowice, Barbarę Córkę szlachetnych ślubnych małżonków Józefa Biszewskiego i Zuzanny Wiercińskiej Ja X: Bazyli Rymiński ochrzciłem, ślub Dziadkowice 05.05.1830 Stanisław Boguszewski, ur. Bogusze Stare, parafia Perlejewo 1804.

Dzieci osoby nr. 71, Stanisława Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Marianny Rybałtowskiej h. Ślepowron.

82. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Antonina, ur. 06.1811, zm. 08.07.1811 r. mając 4 tygodnie.
83. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Andrzej, ur. Wiercień Wielki 14.06.1814.
84. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Antoni, ur. Wiercień Duży 14.07.1814,  Antoni syn Szlachetnych Rodziców Stanisława Wiercińskiego i Marianny Rybałtowskiej ochrzczony,  ślub Siemiatycze 24.11.1835 Wiktoria Kłopotowska h. Pomian, ur. Kłpoty Patry 1819. 85. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Maciej, ur. Wiercień Wielki 11.11.1817, ~ Dziadkowice, ks. Leon Kryński 13.11.1817, chrzestni: Kazimierz Krassowski z Anną, żoną Mikołaja Wiercińskiego, asysta: Franciszek Niewiarowski z Anielą Wiercińską, panną.

Dzieci osoby nr. 72,  Andrzeja Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i  Joanny Wiercińskiej zwanej Zygmunt h. Ślepowron.1833 - spis wiernych parafii Dziadkowice, Wiercień Duży i Mały, A.D. Drohiczyn.


86. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Tomasz, ur. Wiercień Wielki 29.12.1819, ~ Dziadkowice, ks. Antoni Okólski, chrzestni: Tomasz Niewiarowski z Katarzyną, córką Tomasza Piotrowskiego, panną, zm. przed 1834. 
87. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Piotr, ur. Wiercień Wielki 18.10.1821, ~ Dziadkowice, ks. Antoni Okólski, chrzestni: Franciszek Niewiarowski z Franciszką Tołwińską, Antonius Okólski baptizavi Infantem nomine Petrum (...) Nobilium Andrea Wierciński olim Francisci Wierciński et Joanna de Wiercińskie. Patrini: Nobiles Franciscus Niewiarowski cum Francisca Tołwińska, ślub 1. Ostrożany 1855, Marianna Czarkowska h. Abdank, ur. 1835, Klepacze, par. Ostrożany, ślub 2, ok. 1861, Franciszka Olszewska h. Ślepowron.
88. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Hilary, ur. Villa Wiercien Magna [Wiercień Duży] 13.01.1824, ~ Dziadkowice, chrzestni: Franciszek Osmólski i Łucja Malinowska, zm. 26.08.1854, Antonius Okólski Wicarius Dziadkoviensis baptizavi Infantem Nomine Hilarium Nobilium Andrea Wierciński et Joanna de Wiercińskie Legittimorum Conjugum. Patrini Nobiles Franciscus Osmólski cum Lucja Malinowska, ślub Franciszka Piotrowska h. Junosza,  ur. ok.1825.
26.08.1854 zmarł odnodworzec Hilary Wiercieński lat 30, zostawił żonę Franciszkę z Piotrowskich.
Był bezpotomny.

89. Wiercińska zwana Snopek h. Rawicz, Antonina, ur. Wiercień Wielki 10.05.1826, ~ Dziadkowice, chrzestni: Andrzej Lubowicki z Marianną Osmólską, Josephus Wąsowicz Curatus Dziadkowicensis baptizavi Infantem Nomine Antoninam Nobilis Andrea olim Francisci Wierciński et Joanna de Wiercińskie.1860 - spis wiernych parafii Dziadkowice, Wiercień Duży i Mały, A.D. Drohiczyn


90. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Jan, ur. Wiercień Duży 26.09.1829, ~ Dziadkowice, ks. Józef Wąsowicz, chrzestni: Antoni Lubowicki z Marianną Wiercińską, żoną Mikołaja, asysta Antoni Osmólski z Marianną Tołwińską.

W Guberni Grodzieńskiej na podstawie ukazów carskich z 15 stycznia 1837 r. i 10 marca 1939 roku pozbawiono praw szlacheckich wielu potomków starej szlachty polskiej. Nowe przep
isy dotknęły również Wiercińskich. W połowie XIX w. pojawia się pośród nich określenie - ''odnodworzec''. Carska administracja dążyła do zepchnięcia mniej zamożnej szlachty w szeregi chłopów. Ten proces początkowo przebiegał w miarę łagodnie. Status jednodworców guberni zachodnich był znacznie wyższy od ich rosyjskiego pierwowzoru.  Wywodzący się z polskiej szlachty jednodworcy płacili p
odatki od dymu a nie jak to miało miejsce w głębi Rosji od osoby. Szlachta niewylegitymowana, mieszkająca w miastach, otrzymała statut tzw. grażdan (obywateli). Dotkliwie uderzał w szlachtę zdeklasowaną obowiązek 15 letniej służby wojskowej. Tworzone na wzór gmin szlacheckich gminy jednodworcze odpowiadały za pobór. Rozgoryczeniu szlachty niewylegitymowanej dał wyraz Adam Mickiewicz w IV księdze '' Pana Tadeusza''

Dziś nam szlachectwa przeczą, każą nam drabować

Papiery i szlachectwa papierem probować...
Pytać u mnie o patenta,
Kiedym został szlachcicem? Sam Bóg to pamięta!
Niechaj Moskal w las idzie pytać się dębiny,
Kto jej dał patent rosnąć nad wszystkie krzewiny,

Po powstaniu styczniowym  jednodworców zaliczono do chłopów a grażdan do stanu mieszczańskiego. Tak odchodziła w zapomnienie odwieczna szlachta polska. Z drugiej strony z nadań austriackich, rosyjskich i pruskich powstawała ta nowa, błyszcząca na dworskich balach, utytułowana, obwieszona orderami i ... posłuszna. 
 

Dziecko osoby nr. 76, Marianny Wiercińskiej zwanej Snopek h. Rawicz i Mikołaja Wiercińskiego zwanego Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron.


91. Wierciński zwany Zygmunt lub Sobieszek h. Ślepowron, Kazimierz, ur. Wiercień Duży 1851, zm. Orzepy, par. Siemiatycze ok. 1858 r.

Syn osoby nr. 81,  Barbary Biszewskiej h. Ogończyk i Stanisława Boguszewskiego h. Ostoja.


92. Boguszewski h. Ostoja, Adam, ur. Wiercień Duży 25.12.1836, ~ Dziadkowice, ks. Ignacy Jaworowski, chrzestni: Antoni Uszyński z Teofilą Wiercińską, panną.

Syn osoby nr. 87, Piotra Wiercińskiego zwanego Snopek h. Rawicz i Franciszki Olszewskiej h. Ślepowron.

93. Wierciński zwany Snopek h. Rawicz, Władysław, ur. 20.07.1863, zm. 22.07.1863, umarło niemowlę imieniem Władysław odnodworców Piotra i Franciszki z Olszewskich.