Wiercińscy v. Wiercieńscy h. Ślepowron, linia siedlecko lubelska

 

1. Wierciński h. Ślepowron, N, * Czaple par. Skrzeszew, gmina Repki ,
  pow. Sokołów Podlaski [d. Łosice, woj siedleckie ok.1720, + ok.1790
  cz. wsi tzw. Czaple Ruskie
  oo N N
  4 dzieci osoby nr. 1
2. Wierciński h. Ślepowron, Wincenty, * Czaple Andrelewicze, par. Skrzeszew
  [d. pow. Łosice],gmina Repki, pow. Sokołów Podlaski d. woj siedleckie ok.
  1760, + lata 1811-1829
  część wsi tzw. Czaple Ruskie
  oo Jadwiga Czarnocka h. Lis, * ok.1760, + lata 1811-1829
3. Wiercińska h. Ślepowron, N, * ok.1760
  oo Andrzej Czapski h. Jastrzębiec, * Czaple Andrelewicze par. Skrzeszew,
  gmina Repki, pow. Sokołów Podlaski d. woj siedleckie ok.1750, + przed
  1813
4. Wierciński h. Ślepowron, Piotr, dziedzic działu w Wierzbicach Guzach,
  par. Jabłonna Lacka, pow. Sokołów Podlaski, * Czaple Andrelewicze, par.
  Skrzeszew [pow. Łosice],gmina Repki, pow. Sokołów Podlaski d. woj
  siedleckie ok.1765, + po.1821
  cz. wsi tzw. Czaple Ruskie
  oo Konstancja N, * ok.1780, + po 1821
5. Wierciński h. Ślepowron, Maciej, * Czaple Ruskie 1766
  6 dzieci osoby nr. 2
6. Wierciński h. Ślepowron, Jan, 1811, leśniczy w Bystrzejowicach, 1818,
  rachmistrz w Zazulinie, 1820, zastępca wójta w Zazulinie, powiat
  Lubartów, * Czaple Andrelewicze, par. Skrzeszew, gmina Repki, pow.
  Sokołów Podlaski d. woj siedleckie 1780
  ''Stawił się Urodzony Jan Wierciński, młodzian liczący lat trzydzieści i
  jeden podług złożonej metryki, która wyjęta została z ksiąg kościoła
  parafialnego Skrzeszowskiego, syn Urodzonego Walentego Wiercińskiego i
  Jadwigi z Czarnockich Wiercińskich małżonków we wsi Czaplach w powiecie i
  departamencie siedleckim zamieszkałych''
  oo Piaski, ks. Jan Bureyko 02.06.1811 Magdalena Domachowska, * Wola
  Piasecka 1789
7. Wierciński h. Ślepowron, Antoni, * Czaple Andrelewicze, par. Skrzeszew,
  gmina Repki, pow. Sokołów Podlaski d. woj siedleckie ok.1780
  oo Benedykta Wiercińska, * ok.1780
8. Wierciński h. Ślepowron, Wojciech, posesor działu w Chrzanowie, * Czaple
  Andrelewicze, par. Skrzeszew, gmina Repki, pow. Sokołów Podlaski d. woj
  siedleckie 1788, + 13.09.1837
  Dnia 3 lipca 1836 r. w Popkowicach k. Kraśnika był, wraz z Andrzejem
  Pawłowskim, świadkiem na ślubie Antoniego Domańskiego i Julianny
  Twarowskiej.  Zgon Wojciecha zgłosili Andrzej Pawłowski, dziedzic części
  Skrzyńca i  Antoni Dębicki, leśniczy w Wojciechowie, siostrzeniec
  zmarłego.
  oo Magdalena Jaszowska h. Lubicz
9. Wiercińska h. Ślepowron, Bogumiła, * Czaple Andrelewicze cz. Czaple
  Ruskie, par. Skrzeszew [pow. Łosice], gmina Repki, pow. Sokołów Podlaski
  d. woj siedleckie 1788
  świadkowie ślubu - Franciszek Bujalski, dziedzic cząstkowy w Krynkach
  Rogalach i Jan Czarnocki, dziedzic działu w Czaplach Andrelewiczach.
  oo Skrzeszew, ks. Wojciech Wasilewski 20.09.1829 Franciszek Skolimowski
  h. Lubicz, dziedzic cząstkowy w Olędach Bocznych, * Skolimowo Stare, par.
  Mordy ok.1750
10. Wiercińska h. Ślepowron, Franciszka, * Czaple Andrelewicze, par.
  Skrzeszew, gmina Repki, pow. Sokołów Podlaski d. woj siedleckie
  oo Antoni Józefowicz, leśniczy w Borowie, * 1793, + Chodel 09.03.1836
  zgon zgłosili: Wojciech Wierciński, dzierżawca części Chrzanowa i
  Stanisław Bogusławski, organista z Chodla
11. Wiercińska h. Ślepowron, N, * Czaple Andrelewicze, par. Skrzeszew,
  gmina Repki, pow. Sokołów Podlaski d. woj siedleckie
  oo N Dębicki
  1 dziecko osoby nr. 3
12. Czapski h. Jastrzębiec, Jan, ekonom w Korczewie, * Czaple Andrelewicze
  par. Skrzeszew, gmina Repki, pow. Sokołów Podlaski d. woj siedleckie 1786
  świadkowie ślubu; Ur. Franciszek Kuczyński, organista w Przesmykach, Ur.
  Jan Czapski, brat stryjeczny Reginy w Czaplach Andrelewiczach
  zamieszkały, Ur. Jan Przesmycki w Przesmykach zamieszkały, Ur. Antoni
  Pliszka z Pliszek.
  oo Przesmyki, ks. Wojciech Wasilewski 20.06.1813 Regina Raczyńska h.
  Lubicz, * Stara Bordziłówka, gmina Leśna Podlaska 1794
  1 dziecko osoby nr. 4
13. Wierciński h. Ślepowron, Jan, * Nieciecz, gmina Sabnie, pow. Sokołów
  Podlaski 1803
  Świadkowie ślubu; Jakub Kożuchowski, dziedzic działu w Wierzbicy
  Strupkach, Benedykt Wierzbicki, dziedzic działu w Wierzbicach Guzach oraz
  Antoni i Maciej Czapscy, dziedzice działu w Ostrowcu.
  oo Skrzeszew ks. Michał Jakubowski 04.03.1821 Konstancja Czapska h.
  Jastrzębiec, * Ostrowiec [ob. Ostrówek], par. Wyrozęby 1797
  4 dzieci osoby nr. 6
14. Wiercińska h. Ślepowron, Julianna, * 1811, + 25.10.1813
  zgon zgłosili Jan Wierczyński, ojciec, leśniczy w Bystrzejowicach
  zamieszkały i Józef Kudelski, organista z Mełgwi.
15. Wiercińska h. Ślepowron, Ewa, * 1815, + Zazulin, par. Kijany 09.07.1818
  Zgon zgłosili Ur. Jan Wierciński, rachmistrz, ojciec i Ur. Łukasz
  Domański, ekonom. W akcie matka zapisana błędnie jako Magdalena
  Machowska. Podpis pod aktem Jan Wiercieński
16. Wiercińska h. Ślepowron, Józefa Marianna, * Zazulin, par. Kijany, ks.
  Maciej Potyjewski 21.03.1818
  Świadkowie aktu urodzenia; Ur. Józef Mohronowicz, zastępca wójta gminy
  Zazulin i Ur. Wincenty Józefowicz.
17. Wierciński h. Ślepowron, Marianna, * Zazulin, par. Kijany 06.92.1820
  Świadkami aktu urodzenia byli, Ur. Alexander Łukasiewicz, ekonom i Ur.
  Walenty Kozłowski, leśniczy.
  2 dzieci osoby nr. 7
18. Wierciński h. Ślepowron, Wojciech, * Czaple Andrelewicze, par.
  Strzeszew k. Sokołowa Podlaskiego, d. woj siedleckie ok.1810
  część wsi tzw. Czaple Ruskie
  oo Julianna Tarkowska h. Cholewa, * Tarkówek, parafia Przesmyki
19. Wierciński h. Ślepowron, Józef, * Czaple Andrelewicze, par. Skrzeszew,
  gmina Repki, pow. Sokołów Podlaski d. woj siedleckie ok.1815
  oo Przesmyki 1834 Barbara Rzewuska h. Zagroba [?]
  1 dziecko osoby nr. 8
20. Wierciński h. Ślepowron, Jan, ogrodnik, * Chrzanów, par. Chodel 1832
  oo Zofia Pawłowska, * 1835
  1 dziecko osoby nr. 11
21. Dębicki, Antoni, * 1818
  7 dzieci osoby nr. 18
22. Wiercińska h. Ślepowron, Kamila, * Tarkówek, parafia Przesmyki ok.1840
  oo Przesmyki 1864 Antoni Borychowski, * ok.1830
23. Wierciński h. Ślepowron, Antoni, * Tarkówek, parafia Przesmyki 1840
24. Wiercińska h. Ślepowron, Agata, * ok.1840
  oo Antoni Strus h. Pobóg, * ok. 1840
25. Wiercińska h. Ślepowron, Paulina, * Tarkówek, parafia Przesmyki 1843
  oo Przesmyki 1864 Józef Sawicki, * ok.1830
26. Wierciński h. Ślepowron, Julian Jan, * Tarkówek, parafia Przesmyki 14.
  04.1847
  Wierciński Julian Jan herbu Ślepowron, wywód nr. 16846 27.01/08.02.1862 -
  Księgi genealogiczne szlachty guberni podlaskiej., wpisano 25.07/06.08.
  1867.
  1861 Kurier Warszawski nr. 294, s. 1503 z 1851, szlachta dziedziczna
27. Wierciński h. Ślepowron, Marcin Stanisław, * Tarkówek, parafia
  Przesmyki 11.11.1850
  Wierciński Marcin Stanisław, wywód nr. 16847 27.01/08.02.1862 - Księgi
  genealogiczne szlachty guberni podlaskiej, herbu Ślepowron., wpisano 25.
  07/06.08.1867.
  1861 Kurier Warszawski nr. 294, s. 1503 z 1851, szlachta dziedziczna
28. Wierciński h. Ślepowron, Jan, radca stanu, nauczyciel łaciny i greki,
  absolwent UW, * Tarkówek, parafia Przesmyki 22.06.1852, + Częstochowa 09.
  01.1918, [] Częstochowa par. św. Zygmunta 12.01.1918
  Wierciński Jan herbu Ślepowron, wywód nr. 16848 27.01/08.02.1862 - Księgi
  genealogiczne szlachty guberni podlaskiej, , wpisano 25.07/06.08.1867.
  1861 Kurier Warszawski nr. 294, s. 1503, szlachta dziedziczna .
  ''WIERCIŃSKI Jan (ok. 1852-1918), pedagog. Ur. w Białej Siedleckiej
  [błędnie] na Podlasiu, był synem Wojciecha.
  Ukończył gimnazjum w Białej Siedleckiej, następnie w 1877 z wyróżnieniem
  wydział nauk filologicznych UW. W 1877-81 uczył języków łacińskiego i
  greckiego w gimnazjum w Białej Siedleckiej. Później do 1892 pracował w
  gimnazjum w Radomiu. Od tego roku uczył w Częstochowie w gimnazjum
  rządowym. W szkole pełnił także funkcję członka komitetu gospodarczego, a
  od 1907 sekretarza Rady Pedagogicznej. W szkole tej pracował aż do
  emerytury. Od 1907 był także nauczycielem w gimnazjum Czesława
  Bagieńskiego. W 1917 pracował w gimnazjum Wincentego Szudejki. Zm. 9 I
  1918 w Częstochowie, pochowany został w kw. 31 (grób nie istnieje)''
  oo Helena Maria Zofia Dąbrowska, * Warszawa, par. św. Andrzeja 1863
  Źródła: Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie,
  Cieślak Aleksander, ''Wierciński Jan''
  Goniec Częstochowski z 23 września 1912 r. - Iubileusz 35 lat pracy
  pedagogicznej.
  Goniec Częstochowski z 11.01.1918, nr 9 - nekrolog
  1 dziecko osoby nr. 20
29. Wierciński h. Ślepowron, Jan, * Lublin 12.01.1862, Chrzestni: Karol
  Filipowski, murarz i Józefa Lipska
  2 dzieci osoby nr. 28
30. Wierciński h. Ślepowron, Wiktor, * 1885, + Lublin 1905
31. Wiercińska h. Ślepowron, Romana, * Radom 1888, + Warszawa 12.07.1944,
  [] Warszawa, cm. Bródnowski
  oo Warszawa, par. św. Aleksandra 10.09.1907 Juliusz Łopuszański h.
  Ślepowron [Korwin], * Stawki, par. Miastkówka 23.10.1876, + Częstochowa
  14.09.1949